Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “Nesteidzīga izglītība dabā” (Slow down education in the nature)

Projekts Nr. 2020-1-LV01-KA229-077522_1

Ieviešanas laiks: 02.11.2020. – 01.11.2022.

Projekta vadošais partneris: Staļģenes vidusskola

Sadarbības partneri:

OOU Lazo Angelovski (Ziemeļmaķedonija);

Liceul Tehnologic Topoloveni (Rumānija);

Palade Põhikool (Igaunija)

Projekta mērķis : Lēnu/ nesteidzīgu izglītības pasākumu uzsākšana mācību procesā un brīvajā laikā, izmantojot holistisku pieeju un novatoriskus pedagoģiskus risinājumus, lai preventīvi samazinātu pusaudžu mācīšanās motivācijas trūkumu un palielinātu interesi par STEM priekšmetiem.

Galvenās aktivitātes projekta laikā:

  • Matemātikas, dabas zinību, datorikas mācību priekšmetu atsevišķu tēmas apgūsim ārpus skolas telpām – dosimies dabā, lai saskatītu praktisko pielietojumu savām zināšanām
  • Skolā tiks izveidots jauns  interešu izglītības pulciņš par veselīgu  dzīvesveidu, kuru vadīs skolotāja Edīte Čakša
  • Pulciņa ietvaros 6.- 9.klašu skolēni būs iesaistīti veselīga dzīvesveida aktivitāšu organizēšanā vienaudžiem un ģimenēm
  • Skolas vidi pielāgosim izglītojošām aktivitātēm un aktīviem starpbrīžiem bez viedierīcēm. Kopīgi ar skolēniem meklēsim risinājumus, kā organizēt aktīvus starpbrīžus, ar savām idejām dalīsimies ar projektā iesaistītajiem partneriem.
  • Apkoposim savu un partneru pieredzi, dalīsimies ar to jaunizveidotā e-grāmatā, kuru varēs izmantot ikviens interesents.

   Ja mums visiem kopā izdosies realizēt ieceres un galvenos uzdevumus, tad jācer, ka mācību process kļūs saistošāks un interesantāks skolēniem.  Skolēni vairāk komunicēs savstarpējās sarunās un aktivitātēs un laiks, ko viņi pavadīs ārpus stundām, kļūs pilnvērtīgāks un radošāks. Uzlabosies mācību motivācija un veselīgs dzīvesveids nebūs vairs tikai skaisti vārdi, bet apzināta rīcība.

    Skolā ir izveidota skolotāju komanda, kas uzņemas rūpes par šī projekta ieviešanu un realizēšanu, tomēr bez aktīva skolēnu un vecāku atbalsta, tas nebūs iespējams. Tāpēc lūgsim būt pretimnākošiem , aktīviem gan skolēniem, gan vecākiem. Lai kopā mēs varam padarīt savu ikdienu mierīgāku, nosvērtāku un veselīgāku.

     Paldies jāsaka Jelgavas novada izglītības projektu vadītājai Leldei Šantarei!  Viņa ir uzņēmusies galveno atbildību par šo projekta sagatavošanu, realizāciju un koordinēšanu!

Projekta vadītājas  asistente Staļģenes vidusskolā Ilze Ērstiķe