Barikādēm-30

   Šogad aprit 30.gadadiena kopš 1991.gada barikāžu dienām, kad pēc Latvijas Tautas frontes aicinājuma Latvijas iedzīvotāji apsargāja Augstāko padomi, Ministru padomi, radio un televīzijas centru Zaķusalā, radio namu Doma laukumā un Rīgas tiltus, veidojot no tehnikas un būvmateriāliem barikādes.

2021.gada 20.janvārī izpalika ugunskura kuršana pie skolas, dalīšanās atmiņās un pārdomās ar viesiem, bet to trauksmaino dienu notikumus skolēni pārrunāja tiešsaistes audzināšanas stundās. Te ieskats, kā  Atmodas laika vienu no simboliem – barikādes –pēc sarunas iztēlojās 6.klases skolēni M.Dzalbe, A.Gūtmane, D.Poļetajeva, K.Lūsis, E.Pole, K.Stepanoviča, K.Apaļā, E.Roze, D.Antoņenko. 

                                                  Vēstures un sociālo zinību skolotāja Silvija Saleniece