Interešu izglītības pulciņa "Vide un tūrisms" dalībnieču piedalīšanās dažādos ar vidi saistītos projektos un pasākumos.

Šajā mācību gadā ir paveikts gana daudz- tiek pētīts Staļģenes muižas parks, par pētījuma rezultātiem katru mēnesi veidota detalizēta atskaite, ko iesūtām VISC izsludinātā projekta "Ieraugi! Izzini! Saglabā!" administratoriem. 

Šo darbu apzinīgi veic 5. klases skolniece Adriana Sokolova, 6.kl. skolnieces- Kristiāna Daniēla Godaine, Sanita Viktorova, Marija Budrika, Diāna Semjonova, Keitija Beķere un Arina Puškina, 7.klases skolnieces- Anna Rasnača, Una Mitkeviča, Valentīna Jansone, Viktorija Kaminska, Roksana Ševčenko, 8. klases skolnieces: Sanija Kokorēviča, Sintija Liepiņa un Diāna Jurēviča.

11.02. Piedalījāmies arī jauno vides pētnieku konkursā Jelgavas novada Aizupes pamatskolā ar vides spēli "Peeda", kas bērniem un jauniešiem, pieņemam arī ,ka pieaugušajiem, saistošā veidā iemāca atpazīt Latvijā mītošo dzīvnieku pēdas un mājvietas.  Šo spēli iztrādājušas 6.kl. meitenes: Zane Zaksa, Sanita Viktorova, Keitija Beķere. Žūrija par šo veikumu atvēlēja 3.pakāpes diplomu. Zemāk tika vērtēts pētījums "Griezto ziedu saglabāšanas veidi"- novadā tikai 4. pakāpe, taču, 4.03. piedaloties LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jauno vides pētnieku forumā "Skolēni eksperimentē" Rīgas atklātajā kārtā, kurā bija apskatāmi 89 dažādi eksperimenti/ pētījumi un mūsu vienīgā vides spēle Latvijā, - mūs apbalvoja ar 3. vietu! Konkrētāk, apbalvoja 6.kl. skolnieci Kristiānu Daniēlu Godaini un 7.kl. skolnieces: Annu Sofiju Rasnaču un Valentīnu Jansoni.  Tā ir atzinība par ieguldīto rūpīgo darbu, tā ir pozitīva pieredze turpmākajam darbam un stimuls arī turpmāk, kaut arī iedvesmas spārni tiek apgriezti novada mērogā, doties tālāk un piedalīties plašāka mēroga pasākumos.

Darbs turpinās, pētot augus, kokus un krūmājus muižas parkā, lai maijā dabas draugi no mūsu skolas varētu doties izzināt kādus vēl neatklātus dabas brīnumus kopā ar Latvijas zinātniekiem. Esam pieteikušies uz grandiozu mežu pasākumu Kuldīgā "Meža ABC" un "Latvijas Mežu" rīkoto pasākumu Tērvetē "Meža dienas". Grūti šobrīd prognozēt, kuri būs tie izredzētie, kas dosies uz šiem pasākumiem, tas ir atkarīgs no viņu ieguldījumiem.

Šādi darbojoties un piedaloties videi draudzīgos projektos, mēs zinām, ka nākotnes pieaugušais būs krietni atbildīgāks par visu sev apkārt, jo to būs iemācījies jau skolā!

Izglītības interešu pulciņa

 "Vide un tūrisms"

vadītāja Vita Klausa