Jelgavas novada skolotāju konference- Staļģenē!

2020.gada 25.augustā notika Jelgavas novada skolotāju konference. Tajā pulcējās visu novada skolu pedagogi, lai metodiskajās apvienībās spriestu par jaunā mācību gada sākuma aktualitātēm, tai skaitā- pamatizglītības un vidējās izglītības standartu pakāpenisku ieviešanu.

Pēc darba metodiskajās apvienībās notika svinīgais pasākums, kurā uzrunas klātesošajiem teica un “Laimīgu jauno 2020./21.gadu” vēlēja Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, Jelgavas novada izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

Pasākuma noslēgumā sirsnīgu koncertu sniedza aktieri Dita Lūriņa un Mārtiņš Egliens.

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā