Kā strādā skolotāji Vācijā?

No 14.08.2021.  līdz 30.08.2021. Erasmus+ projekta “Izglītoti skolotāji mūsu nākotnei” viesojos Wilhelmsburgas vidusskolā, Hamburgā, Vācijā, kur vēroju kā skolotāji strādā. Visvairāk vēroju angļu valodas stundas (27) no 2. līdz 11.klasei pie sešiem skolotājiem, bet piedalījos arī mūzikas, sporta un mājturības stundās. 

Iepazinos arī ar skolas dzīvi: projektiem, pašpārvaldi. Tikos ar projektu rakstīšanas un īstenošanas komandu, atbalsta komandas pārstāvi un angļu valodas metodiskās komisijas vadītāju. Piedalījos seminārā “Start up” Zoom platformā par darbu ar 1. un 2.klasi.

            Pēcpusdienās iepazinos ar skolas apkārtni, Wilhelmsburgas centru, Hamburgas centru un ostu, apmeklēju Mākslas muzeju, Darba muzeju, klasiskās mūzikas koncertu Vēstures muzejā, tuvējās apkārtnes pilis.

            Dienas plāns bija ļoti piesātināts, bet bija ļoti noderīgi un interesanti. Esmu ieguvusi jaunu pieredzi, ko izmantot angļu valodas stundās mūsu skolā.

            Paldies Jelgavas novada Izglītības pārvaldei, īpaši Leldei Šantarei par šo iespēju.

 

Sarmīte Bērziņa, Staļģenes vidusskolas angļu valodas skolotāja