Karoga svētki 2022

Pēc divu gadu pārtraukuma Staļģenes vidusskolā 2022.gada 31.maijā atkal notika ievērojamākais mācību gada pasākums- Karoga svētki. Tajā tiek sveikti visi skolēni, kuri guvuši panākumus mācībās, olimpiādēs, konkursos, sacensībās, projektu rakstīšanā. Kā arī tiek godināti viņu vecāki un skolotāji, kuri ieguldījuši darbu viņu panākumu tapšanā.

Liels paldies par lielisko pasākuma organizēšanu Staļģenes vidusskolas ārpusklases darba organizatorei skolotājai Silvijai Saleniecei. Liels paldies Salgales mūzikas un mākslas skolas direktorei un Staļģenes vidusskolas mūzikas skolotājai Andai Silgailei par izcili kvalitatīvajiem un sirsnīgajiem muzikālajiem priekšnesumiem- 1.-3.klašu kora, kora “Asni” pārstāvju uzstāšanos, Salgales mūzikas un mākslas skolas audzēkņu priekšnesumiem.

Šogad kā pirmie tika sveikti sportisti, jo viesos bija ieradies mūsu skolas kādreizējais audzēknis Deniss Vilmanis, kurš atveda viņa komandas izcīnīto kausu. Deniss ir hokeja kluba “Zemgale, LLU” pārstāvis un šogad izcīnījis Latvijas čempiona titulu. Viņš pasniedza balvas visiem skolas labākajiem sportistiem. Īpašas balvas saņēma divi jaunie sportisti- Entonijs Stepanovičs un Megija Reimane. Paldies par īpašo balvu sagādāšanu Jānim Vīgantam, zemnieku saimniecība “Medņi”. Īpaši liels paldies skolotājai Edītei Čakšai par visu sportistu sagatavošanu sacensībām.

Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece pasniedza diplomus mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu uzvarētājiem. Vislielākā pateicība tika izteikta viņus sagatavojušajiem skolotājiem: Ilzei Ērstiķei, Gitai Ziemelei, Silvijai Saleniecei, Sarmai Ulbinai, Olgai Sorokai, Sarmītei Tauriņai, Vitai Klausai, Ilzei Šucai.

Jelgavas novada deputāts un zemnieku saimniecības “Liepziedi” vadītājs Gundars Liepa katram labākajam mācībās sākumskolas skolēnam un 4.-9.klašu sekmju reitinga (vidējais vērtējums mācību priekšmetos no 7 un vairāk, nav neviena 5) šogad bija atvēlējis dāsnu balvu, kas iepriecināja 44 centīgos skolēnus.

Pateicoties Staļģenes vidusskolas Karoga svētku dibinātājam, ilggadīgajam atbalstītājam un sponsoram Jānim Vīgantam, zemnieku saimniecības “Medņi” vadītājam, visi labākie projekta darbu rakstītāji saņēma ne tikai diplomus, bet arī balvas, ko pasniedza Staļģenes vidusskolas padomes priekšsēdētāja Ilona Roze. Šis gads bija īpašs ar to, ka daļa projektu tika veidota un aizstāvēta angļu valodā projekta Erasmus+ “Nesteidzīga izglītība dabā” ietvaros. Par to īpašs paldies projekta koordinatorei skolā Ilzei Ērstiķei. Paldies skolotājiem, kuri sagatavojuši skolēnus: Gitai Ziemelei, Dālijai Briģei, Silvijai Saleniecei, Edītei Čakšai, Vairai Cigelniecei.

Liels prieks par Latvijas lielākās sabiedriskās organizācijas pārstāvju- mazpulcēnu sasniegumiem. Paldies par paveikto viņu iedvesmotājai un vadītājai Andai Skrupskai, kura pasniedza diplomus par sasniegumiem mazpulku projekta darbos un sporta spēlēs.

Pielikumā- apbalvojamo saraksti.

Lai arī nākamais gads tikpat ražīgs un panākumiem bagāts!

Saraksts šeit.479.08 KB

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā