Lasīšanas konkurss

Jau otro gadu Staļģenes vidusskolā notika lasīšanas konkurss 5. un 6.klasēm. Liels paldies par tā organizēšanu latviešu valodas un literatūras skolotājai Sarmai Ulbinai.

Pirmā konkursa kārta notika 5.,6.klasēs. Tajā piedalījās visi 43 skolēni, izteiksmīgi lasot paša izvēlētas grāmatas fragmentu, paskaidrojot savu izvēli.

Uz otro kārtu tika izvirzīti astoņi kandidāti. No piektās klases- Ketija Kerstīna Godaine, Roberts Celmiņš, Emīls Roze. No sestās klases- Keitija Beķere, Zane Zaksa, Jana Apaļā, Aivars Justs, Alise Kristāla. Žūrijas komisijā piedalījās Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes bibliotekāre Liena Blūma, direktora vietniece izglītības jomā Lelde Jēkabsone, sākumskolas MK vadītāja Vaira Cigelniece.

Katra dalībnieka uzstāšanās tika vērtēta, pamatojoties uz 5 kritērijiem:

1.Grāmatas izvēles iemesli (prasme pastāstīt par grāmatas/fragmenta izvēli un sevi kā lasītāju).

2.Skaidra dikcija.

3.Dalībnieks lasa piemērotā tempā (ne par ātru, ne par lēnu).

4.Dalībnieks prot emocionāli aizraut klausītājus, ik palaikam paskatās uz auditoriju.

5.Fragmenta izvēle: ir pievērsta uzmanība oriģinalitātei, pabeigtībai (nobeigums var būt arī atvērts, lai rosinātu klausītāju interesi).

Paralēli komisijas vērtējumam, uzstāšanās noslēgumā, notika arī klases biedru vērtējums ar konfektēm, kuras tika ieliktas turziņā ar dalībnieka vārdu. Tā pasākuma noslēgumā tika pasniegta kā papildus balva.

Visi fināla dalībnieki saņēma pateicības rakstus par piedalīšanos un vērtīgu grāmatu dāvanā. Tomēr tika noteiktas arī pirmās trīs vietas. 1.vieta- 6.klases skolniecei Janai Apaļajai, 2.vieta- 5.klases skolniekam Robertam Celmiņam, 3.vieta- 6.klases skolniecei Alisei Kristālai. Tā kā pēc organizētāju noteikumiem, lasīšanas konkursā finālā Jelgavā piedalās pa vienam pārstāvim no klases, Staļģenes vidusskolu pārstāvēs Jana Apaļā un Roberts Celmiņš. Lai izdodas!

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā