Latvija- manas mājas!

Staļģenes vidusskolā Latvijas Republikas Proklamēšanas 101.gadadienas koncerts izskanēja piektdienas, 15.novembra, pēcpusdienā. Sporta zālē pulcējās skolēni, skolotāji, vecāki. Uzstājās pašdarbības kolektīvi.

Vispirms uzrunas teica Staļģenes vidusskolas direktors Aivars Naglis un Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece (kura aktīvi atbalsta skolu visos pasākumos). Tad sekoja priekšnesumi. Liels paldies Salgales mūzikas skolas direktorei Andai Silgailei, Salgales mūzikas skolas orķestra vadītājam Normundam Cielavam, Salgales mūzikas skolas skolotājai Initai Mangalei par izcilu instrumentālo priekšnesumu sagatavošanu. Tāpat paldies Andai Silgailei par lielisko Staļģenes vidusskolas 1.-5.klašu kora dziedājumu. Paldies mūzikas skolotājam Vladimiram Ļvovam, kurš bija sagatavojis Janas Apaļās solo priekšnesumu un 1.klases ansambļa uzstāšanos. Vissirsnīgāk ar aplausiem skatītāji sagaidīja un pavadīja deju skolotājas Elīnas Mednes sagatavotos 1.,2. un 3.,4.klašu deju kolektīvus!

Visvislielākā pateicība pienākas Jelgavas novada klašu audzinātāju MA vadītājai, Staļģenes vidusskolas klašu audzinātāju MK vadītājai, ārpusklases darba organizatorei Silvijai Saleniecei par izcilo pasākuma scenāriju, organizatorisko darbu un daiļlasītāju sagatavošanu.

Pēc koncerta notika tradicionālais erudītu konkurss, bet pavisam jaunā veidā. Klases bija kā komandas, kuras devās uz noteiktām “stacijām”- klašu kabinetiem, kur viņus sagaidīja uzdevumus sagatavojušie skolotāji. 1.-3.klases skolēni vienkārši piedalījās aktivitātēs, bet 4.-9.klašu skolēni jau pelnīja punktus, gan ar dalībnieku skaita % no katras klases, gan ar zināšanām. Rezultātā 4.-6.klašu grupā erudītu kausu izcīnīja 6.klase, bet 7.-9.klašu grupā- 8.klase.

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā