Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 2019!

2019.gada 16.maijā no Staļģenes vidusskolas uz Zaļeniekiem devās mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji, viņu vecāki un skolotāji. Tur notika svinīga apbalvošanas ceremonija.

Šogad varam lepoties ar:

  • Robertu Aleksandroviču no 8.b klases, kurš izcīnījis 2.vietu Jelgavas novada angļu valodas olimpiādē, startējis Zemgales reģiona angļu valodas olimpiādē 2. un 3.kārtā, kur guvis atzinību. Viņu sagatavoja skolotāja Sarmīte Bērziņa.
  • Sigitu Čapļu no 8.b klases, kura ieguvusi Jelgavas novada latviešu valodas olimpiādē 2.vietu, sagatavoja skolotāja Sarma Ulbina.
  • Alisi Ērstiķi no 7.a klases, kura izcīnījusi 2.vietu Jelgavas novada matemātikas olimpiādē, sagatavoja skolotāja Dālija Briģe.
  • Evelīnu Gabrāni no 9.a klases, kura ieguvusi 3 godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs: latviešu valodas olimpiādē 1.vietu, sagatavoja skolotāja Sarma Ulbina; matemātikas olimpiādē 3.vietu, sagatavoja skolotāja Ilze Ērstiķe; vēstures olimpiādē 2.vietu, sagatavoja skolotāja Silvija Saleniece.

Apsveicam!

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā