Mātes dienas koncerts 2019

Staļģenes vidusskolā 2019.gada 15.maija pēcpusdienā izskanēja sirsnīgs Mātes dienas koncerts, kas noteikti iesildīja sirdis visām māmiņām, vecmāmiņām un tētiem, kuri bija to pagodinājuši ar savu klātbūtni vēl kuplākā pulkā nekā pagājušajā gadā.

Izcilu pasākuma organizāciju nodrošināja Jelgavas novada klašu audzinātāju metodiskās apvienības un Staļģenes vidusskolas klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja Silvija Saleniece. Kvalitatīvu dziedātāju uzstāšanos bija sagatavojušas Salgales mūzikas skolas direkotre Anda Silgaile un Staļģenes vidusskolas pirmsskolas mūzikas skolotāja Inita Mangale. Par atraktīviem deju priekšnesumiem bija parūpējusies tautas deju skolotāja Elīna Medne. Dzeju deklamēja sākumskolas dzejas lasījumu konkursa uzvarētāji no 1.-4.klasēm, kurus sagatavojušas sākumskolas skolotājas. Liels paldies par dalību pasākumā skolotāja Normunda Cielava vadītajam Salgales mūzikas instrumentālajam ansamblim, kura sastāvā uzstājās vairāki Staļģenes vidusskolas skolēni.

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā