Noslēgušās projekta “SAIMNIEKOJAM SAVĀ ZEMĒ” aktivitātes

Cilvēka dzīves kvalitāti būtiski ietekmē viņa spēja un prasme līdzdarboties apkārt notiekošajos procesos, pārliecinošs savu individuālo resursu un zināšanu pielietojums, kā arī vēlme pastāvīgi attīstīt dzīves gaitā iegūtas prasmes un iemaņas.

 

Lai veicinātu skolas vecumu bērnu pārliecību par savām spējām un savu personisko ieguldījumu nākotnes veidošanā, ir nepieciešama profesionāla un patiesi ieinteresēta pieaugušo līdzdalība, caur savu piemēru un pieredzes stāstiem, atklājot karjeras izvēles daudzveidību un praktisko iemaņu pilnveidošanas metodiku. Šādu sadarbības formu, piedāvājot iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes vidusskolas skolēniem nodrošināja pilnībā finansētais Eiropas Sociālā fonda projekts PuMPuRS. 

No 2019. gada 1. februāra līdz 30. jūnijam jauniešu iniciatīvu projektu “SAIMNIEKOJAM SAVĀ ZEMĒ” īsteno biedrība „Iepazīsim sevi”, kopā ar sadarbības partneriem - Staļģenes mazpulku un Staļģenes vidusskolu. Projektā piedalījās 12 Staļģenes mazpulcēni, tai skaitā profesionālo izglītības iestāžu 1.-3.kursu izglītojamie un 12 Staļģenes vidusskolas skolēni.

Projekta laikā tika organizēti 2 radošie semināri „Motivācija un sociālo prasmju pilnveide” un  „Līderisma prasmju veidošana”. Lieldienu pavasara brīvlaikā 19. un 20. aprīlī  tika organizētas apmācības “Saimniekojam savā zemē” Amatniecības centra “Jaunlīdumi”  telpās, kur skolēni izveidoja 24 aptaujas anketas amatnieku un mazo uzņēmēju viedokļa apzināšanai..

1. maijā jaunieši piedalījās Staļģenes Darba svētku gadatirgū un veica amatnieku un mazo uzņēmēju anketēšanu.

Projekta aktivitātes noslēdzās 30. maijā, organizējot pārgājienu ar kontrolpunktiem „Savas vides apzināšanās!” un projekta aktivitāšu izvērtēšanu.

Vērtējot projekta rezultātus, secināts, ka pateicoties veiksmīgi organizētajiem pasākumiem un jauniešu līdzdalībai, kopīgi izdevies vairot izpratni par karjeras kāpņu veidošanas procesu, nostiprināt mācību motivāciju, kā arī veicināt pārliecību par personības noteicošo ietekmi uz dzīves kvalitātes veidošanu. Papildus tam, atbildīgi pildot jauniešiem uzticētos pienākumus, visi projekta dalībnieki pilnveidojuši gan sadarbības, gan līderisma prasmes, kas perspektīvā noderēs, plānojot savu profesionālo izaugsmi un attīstību.

Par šīm zināšanām un prasmēm vēlamies teikt lielu Paldies:

 neformālās izglītības trenerei Alisei Lūsei,

Jelgavas novada Jaunsardzes un biedrības "Outdoor Adventure Team" vadītājam Oskaram Karlam un Staļģenes mazpulka vadītājai Andai Skrupskai.