Par Zinības dienas organizēšanu 2020./2021. mācību gadā

1.septembris Staļģenes vidusskolā

  1. Pirmsskolas 1,5 - 3 gadīgo izglītojamo vecāki kopā ar bērniem apmeklējot svinīgo pasākumu uzreiz dodas uz sporta zāli, ievērojot dežuranta norādījumus.
  2. Pirmsskolas 4,5,6 gadīgo izglītojamo vecāki bērnus nodod pie pirmskolas ieejas durvīm un paši dodas uz sporta zāles tribīnēm, ievērojot dežuranta norādījumus.
  3. 1.klases izglītojamo vecāki kopā  ar bērniem apmeklējot svinīgo pasākumu uzreiz dodas uz sporta zāli, ievērojot dežuranta norādījumus.
  4. 2. - 9.klases izglītojamo vecāki apmeklējot svinīgo pasākumu uzreiz dodas uz sporta zāli, ievērojot dežuranta norādījumus.
  5. Pēc svinīgā pasākuma pirmsskolas izglītojamie paliek sporta zālē, kur tiks organizēta fotografēšanās.
  6. 1. - 9.klases izglītojamie dodas uz klases stundu. Fotografēšanās šīm klasēm tiks organizēta pēc pirmsskolas izglītojamiem rindas kārtībā, sākot ar 1.klasi.
  7. Bērnu atvešana uz skolu notiks ierastajā laikā , atpakaļ tiek plānota pl. 12:30.

Rīkojums par mācību procesa organizēšanu 2020./2021. mācību gadā66.50 KB

Rīkojums par mācību procesa nodrošināšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs39.18 KB

Rīkojums par Zinības dienas organizēšanu 2020./2021. mācību gadā Staļģenes vidusskolā68.00 KB