Pārgājiens un Baltā galdauta svētki 2019

Spītējot vēsajiem laika apstākļiem, 2019.gada 3.maijā Staļģenes vidusskolas 1.-9.klašu skolēni kopā ar skolotājiem devās pārgājienā uz Dzirniekiem. 

Visu gandrīz 6 kilometrus garo ceļu pa priekšu gāja karognesēji no 9.klases, nesot Latvijas Republikas, Staļģenes vidusskolas un pārgājiena karogus. Garo kolonnu apsargāja pašvaldības policisti.

Nonākot Dzirniekos, katrai klasei tika atvēlēta jau iepriekš iezīmēta vieta sporta laukumā. Bija arī jāatrāda mājas darbs par godu Baltā galdauta svētkiem. Uz iepriekšējā pārgājiena laikā mazpulku vadītājas Andas Skrupskas dāvātajiem klašu baltajiem galdautiem- jāizveido instalācija par tēmu “Varonība”.

9.klases skolēni gatavoja divu veidu zupas, 8.a un 9.klašu skolēni vadīja skolas direktora Aivara Nagļa sagādātās daudzveidīgās atrakcijas, kas prasīja veiklību, sadarbību, klases saliedētību.

Noslēgumā visi pārgājiena dalībnieki sapulcējās Dzirnieku sporta zālē, kur no 9.klases skolēniem pārgājiena karogu svinīgi pārņēma 8.klases skolēni. Tika paziņoti uzvarētāji. 1.-4.klašu grupā balvu par klases saliedētību un aktivitātēs gūtajiem punktiem saņēma 4.klase, bet 5.-8.klašu grupā balvu saņēma 5.klase.

Liels paldies visiem organizatoriem par ieguldīto darbu! Īpaši skolotājai un klašu audzinātāju MK vadītājai Silvijai Saleniecei! Lai radošas idejas 2020.gada pārgājienam!

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā