Pēdējais zvans 2019

Šogad 9.klases pēdējais zvans izskanēja 2019.gada 17.maijā. Tā tēma bija “Pasaules tautas”. .

Jau savlaicīgi 8.b klases audzinātāja Gita Ziemele kopā ar skolēniem 1.-7.klasēs organizēja izlozi. Katrai klasei tika kāda no tautām.

Tās 17.maijā ieradās sporta zālē, lai piedalītos “Pasaules tautu foruma” noslēguma pasākumā. Katra tauta rādīja savu īpaši sagatavotu priekšnesumu un dāvināja devītajiem sarūpētās pārsteiguma balvas, kā arī vēlēja veiksmi eksāmenos.

Par katru nākamo absolventu prezentācijā bija izveidots slaids, kurā varēja uzzināt, ko viņi novēl Latvijai un pasaulei.

Kā jau ierasts, 9.klase svinīgi nodeva skolas karogu 8.klasei glabāšanā 2019./20.m.g. Izskanēja kopīgi dziedātā skolas himna “Veltījums Staļģenes skolai” un 1.klases skolēni kopā ar audzinātāju Vairu Cigelnieci, zvanam skanot, aizvadīja 9.klases skolēnus un audzinātāju Sarmu Ulbinu uz pēdējo audzināšanas stundu.

Lai mūsu 2019.gada devītajiem veicas eksāmenos un turpmākajā dzīves ceļā!

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā