Pieredzes apmaiņā uz Poliju!

2018./19.m.g. noslēgumā, pēc 9.klases izlaiduma 17.jūnijā Staļģenes vidusskolas skolotāji, pateicoties skolas direktora Aivara Nagļa organizatoriskajam darbam un Jaunsviralukas pagasta pārvaldes vadītājas Ivetas Strēlnieces, un Jelgavas novada pašvaldības atbalstam, devās uz Poliju kārtējā pieredzes apmaiņas braucienā.

Šoreiz- uz Suvalku 7.vidusskolu, kur apskatīja skolas apkārtni un telpas, vēroja skolēnu sniegtos priekšnesumus, piedalījās diskusijā par izglītības reformas īstenošanas gaitu Polijā un Latvijā. Tika dibināti kontakti un plānota tālākā sadarbība, aicinot poļu pedagogus viesoties Latvijā. Paralēli pieredzes apmaiņas pasākumiem tika apskatīti arī vēstures un arhitektūras objekti Suvalku un Augustovas pilsētās, kā arī- ceļots ar kuģīti pa ezeriem un kanālu.

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā