Portatīvie datori un planšetes- tiešsaistes nodarbību nodrošināšanai

Lai uzlabotu tehnoloģisko nodrošinājumu skolās, tādējādi mazinot Covid-19 krīzes seku ietekmi uz izglītības nozari, un īstenotu attālināto mācību procesu, Jelgavas novada pašvaldība no Izglītības un zinātnes ministrijas saņēmusi 145 portatīvos datorus. 

Datori pašvaldību dibinātajām izglītības iestādēm  piešķirti, ņemot vērā skolēnu skaitu 7.-9. klašu grupā (Staļģenes vidusskolai 14). Datorus saņems skolotāji tiešsaistes stundu vadīšanai.

Lai nodrošinātu iespēju skolēniem piedalīties tiešsaistes stundās, no skolas piešķirtas Jelgavas novada pašvaldības sagādātās 20 planšetes lietošanā attālināto mācību laikā. Vēl ir iespēja saņemt 10 planšetes izglītojamiem, kuriem nav pašiem savu IT ierīču.

 

Staļģenes vidusskolas direktors Aivars Naglis