Projekts “Pumpurs” Staļģenes vidusskolā 2020./21. un 2021./22.m.g.

Pagājušajā 2020./21. mācību gadā 1.semestrī Staļģenes vidusskolā projekta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija  noteikumiem Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi” “Pumpurs” konsultācijas tika organizētas klātienē.

Tās sniedza pieci mācību priekšmetu skolotāji: Dālija Briģe (matemātika), Ilze Ērstiķe (matemātika), Gita Ziemele (dabaszinības), Silvija Saleniece (vēsture), Sarma Ulbina (latviešu valoda) sadarbībā ar atbalsta personālu: speciālās izglītības pedagoģi Ināru Ozoliņu, logopēdi Anitu Zepu. Konsultācijas sakarā ar pastāvīgām grūtībām mācību priekšmetu apguvē sniegtas 17 Staļģenes vidusskolas 5.-9.klašu skolēniem saskaņā ar vecāku iesniegumiem, kas ir palīdzējis nodrošināt priekšlaicīgas mācīšanās risku pamešanas mazināšanu un novēršanu. Sniegts arī ekonomiskais atbalsts- skolas pusdienas sešiem 5.-9.klašu skolēniem saskaņā ar vecāku iesniegumiem.

2020./21.m.g. 2.semestrī sakarā ar attālināto apmācību Covid-19 iemeslu un ārkārtas situācijas dēļ, ne visi projektā iesaistītie mācību priekšmetu skolotāji un atbalsta personāla pārstāvji bija gatavi sniegt attālinātās konsultācijas mācību priekšmetos. Tā kā šajā semestrī konsultācijas sniedza viena skolotāja Dālija Briģe (matemātika) septiņiem 5.-9.klašu skolēniem saskaņā ar vecāku iesniegumiem, nodrošinot priekšlaicīgas mācīšanās risku pamešanas mazināšanu un novēršanu. Skolotāja guva vērtīgu pieredzi šāda veida konsultāciju sniegšanā un nepieciešamības gadījumā varēs dalīties pieredzē ar citiem projektā iesaistītajiem kolēģiem, ja līdzīga situācija un nepieciešamība rastos 2021./22.m.g.

2021./22/m.g. 1.semestrī ir iecere īstenot 18 individuālā atbalsta plānus, sniedzot atbalsta speciālistu un mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas 5.-9.klašu skolēniem saskaņā ar vecāku iesniegumiem. Konsultācijas sakarā ar pastāvīgām grūtībām mācību priekšmetu apguvē notiks pie skolotājiem: Dālija Briģe (matemātika), Ilze Ērstiķe (matemātika), Silvija Saleniece (vēsture), Sarma Ulbina (latviešu valoda) sadarbībā ar atbalsta personālu: speciālās izglītības pedagoģi Ināru Ozoliņu, logopēdi Anitu Zepu. Atkarībā no apstākļiem- klātienē vai attālināti, ja tas būs nepieciešams sakarā ar Covid-19.

 

Lelde Jēkabsone, Staļģenes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā