Senioru dienā sveicam sociālās mājas iemītniekus!

Par godu Senioru dienai Jelgavas novada klašu audzinātāju MA vadītāja, Staļģenes vidusskolas klašu audzinātāju MK vadītāja, ārpusklases darba organizatore Silvija Saleniece organizēja koncertu Jaunsvirlaukas pagasta sociālajā mājā “Zariņi”.

Cienījamie koncerta skatītāji bija aizkustināti un iepriecināti par lieliski sagatavotajiem priekšnesumiem. Ar izjustiem dzejas un prozas lasījumiem uzstājās Arta Lazdiņa, Roberts Celmiņš, Eduards Valdmanis. Paldies skolotājai Initai Mangalei par muzikālajiem priekšnesumiem- Martas Dzalbes, Evelīnas Rozes, Emīla Kronīša  klavierspēli un 1.klases skolēnu ansambļa uzstāšanos! Paldies skolotājai Silvijai Saleniecei par meistarīgi darinātajām dāvaniņām!

Lai saulaina Senioru diena! Prieku un veselību visiem senioriem!

Lelde Jēkabsone, Staļģenes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā