Skolotāju diena 2019!

Staļģenes vidusskolā 2019.gada Skolotāju diena noritēja citādāk nekā citus gadus. Pirmkārt- uz visu kabinetu durvīm bija piestiprināti gaumīgi veidoti apsveikumi. 

Otrkārt- tā notika trešdienā, pēc 5.stundas, kad uz veselu stundu jaunāko skolēnu mācīšanu pārņēma vecāko klašu skolēni. Tikmēr skolotājiem tika dāvāta izcili garšīga torte un laiks, lai to nogaršotu.

Pulksten 14.00 devītie aicināja skolotājus uz zāli, kur jau viss bija sakārtots pasākuma norisei. Visi skolēni stāvēja kājās un aplaudēja mūzikas pavadībā.

Skolotājiem bija jāiejūtas pirmās klases skolēnu lomās. Skolotāji, protams, bija devītie. Viņiem izdevās tik lieliski, ka daudzi tika aicināti vadīt īstās stundas. Noslēgumā katra klase rādīja savu sagatavoto apsveikuma priekšnesumu.

Sirsnīgs paldies visiem! Īpaši liela pateicība 9.a un 9.b klases skolēniem un viņu audzinātājām Dālijai Briģei un Gitai Ziemelei!

 

Lelde Jēkabsone, Staļģenes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā