Staļģenes vidusskolas 9.klases izlaidums

Staļģenes vidusskolas 2018./19.m.g. 9.klases izlaidums notika saulainā 14.jūnija pēcpusdienā, kad absolventi, viņu vecāki, radinieki, draugi, klases audzinātāja Sarma Ulbina un skolotāji pulcējās skolas sporta zālē, lai svinētu skolas absolvēšanu. 

Liels paldies par pasākuma organizēšanu un vadīšanu Jelgavas novada klašu audzinātāju MA un Staļģenes vidusskolas klašu audzinātāju MK vadītājai Silvijai Saleniecei.

Patiess prieks, ka visi 13 devītklasnieki saņēma apliecības par pamatizglītību un ir gatavi doties tālākās izglītības gaitās. Sveicam: Samantu Braginu, Lauru Cigelnieci, Evelīnu Gabrāni, Aleksandru Gerasimovu, Megiju Griķi, Sergeju Ivanovu, Mariku Kokorēviču, Ģirtu Kozlovu, Jekaterinu Loginu, Ēriku Mitkeviču, Viktoriju Ņesterovu, Vitāliju Ruslevicu, Jāni Vatutinu.

Īpašu balvu par sasniegumiem mācībās un skolēnu pašpārvaldes vadīšanu 2018./19.m.g. pasniedza Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece 9.klases skolniecei Evelīnai Gabrānei, novēlot arī turpmāk censties un kāpt zinību kalnā.

Par sasniegumiem tieši dabaszinību mācību priekšmetos balvu no Aiņa Dzalba ārsta prakses pasniedza dabaszinību skolotāja Gita Ziemele 9.klases skolniecei Jekaterinai Loginai, atzīmējot, ka mūsdienās īpaši svarīgi ir būt zinošam tieši dabaszinību mācību priekšmetos, kas paver iespējas apgūt konkurētspējīgas profesijas.

Pēc pasākuma svinīgās daļas absolventi iestādīja skolas parkā 5 ceriņu stādus. Lai zeļ par prieku visiem Jaunsvirlaukas pagasta iedzīvotājiem!

Lai izdodas 2018./19.m.g. 9.klases absolventiem īstenot savas nākotnes ieceres un apgūt izvēlētās profesijas! Veiksmi un izturību!

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā