Staļģenes vidusskolas Karoga svētki 2019

Pēdējā 2018./19.mācību gada skolas dienā- 2019.gada 31.maijā vareni un ar lepnumu par paveikto izskanēja Staļģenes vidusskolas Karoga svētki!

Šie svētki nebūtu tik lieliski bez mūsu sirsnīgajiem atbalstītājiem un sponsoriem.

Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece sveica olimpiāžu un konkursu uzvarētājus un viņus sagatavojušos skolotājus.

Ozolnieku novada domes deputāts un zemnieku saimniecības “Liepziedi” īpašnieks Gundars Liepa, SIA firma “Cīruļi” pārstāve un skolas padomes pārstāve Kristīne Tukule, skolas padomes priekšsēdētāja Marina Apaļā sveica labākos skolēnus par sasniegumiem mācībās.

Staļģenes skolas absolvents, skolas karoga dāvinātājs, ilggadējs Ozolnieku novada deputāts un uzņēmējs Jānis Vīgants sveica bijušo Staļģenes vidusskolas skolotāju Dzidru Kristālu par mūža ieguldījumu pedagoģijā un labāko projekta darbu autorus un skolotājus- darbu vadītājus.

Fito AL valdes priekšsēdētājs Artūrs Arnītis sveica labākos sportistus.

Gandrīz visus balvas un diplomus guvušos skolēnus pavadīja viņu vecāki. Liels paldies viņiem par ieguldīto darbu bērnu audzināšanā un skološanā!

Paldies par lielisko pasākuma organizāciju un vadību Jelgavas novada klašu audzinātāju metodiskās apvienības, Staļģenes vidusskolas klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītājai Silvijai Saleniecei! Paldies visiem skolēniem, kuri uzstājās ar priekšnesumiem un skolotājai Initai Mangalei par viņu sagatavošanu! Paldies par ielūgumu, diplomu sagatavošanu un fotografēšanu pasākuma laikā Jelgavas novada matemātikas metodiskās apvienības vadītājai, Staļģenes vidusskolas direktora vietniecei informātikas jomā Larisai Ragelei!

Lai nākamais 2019./20.mācību gads vēl bagātāks panākumiem!

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā

 

Mācību priekšmetu Olimpiāžu un konkursu uzvarētāji un godalgoto vietu ieguvēji

 

Klase

Skolnieks vai skolniece

Vārds, uzvārds

Par ko

8.b

skolnieks

Roberts Aleksandrovičs

Atzinība reģionālajā angļu valodas olimpiādē, 2.vieta Jelgavas novada angļu valodas olimpiādē.

8.b

skolniece

Sigita Čapļa

2.vieta Jelgavas novada latviešu valodas olimpiādē.

9.

skolniece

Evelīna Gabrāne

1.vieta Jelgavas novada latviešu valodas olimpiādē, dalība valsts latviešu valodas olimpiādē, 2.vieta Jelgavas novada vēstures olimpiādē, 3.vieta Jelgavas novada matemātikas olimpiādē.

7.

skolniece

Alise Ērstiķe

2.vieta Jelgavas novada matemātikas olimpiādē, dalība Latvijas valsts mēroga TV konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” 7.klasēm.

5.

skolnieks

Roberts Celmiņš

1.vieta Jelgavas reģiona “Skaļās lasīšanas sacensībās”, dalība Latvijas labāko lasītāju sacensībās, 2.vieta Jelgavas novada sociālo zinību konkursā 5.,6.klasēm.

5.

skolniece

Sindija Manceviča

3.vieta Jelgavas novada vizuālās mākslas konkursā

9.

skolniece

Jekaterina Logina

2.vieta Latvijas 15.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiādē “Mēs- Latvijas nākotnei”.

2.

skolniece

Kristiāna Alise Arbidāne

3.vieta Jelgavas novada daiļlasītāju konkursā.

2.

skolniece

Megija Reimene

3.vieta Jelgavas novada daiļlasītāju konkursā,

21.vieta Latvijas mēroga matemātikas konkursā MMC Junior 2.klasēm 1500 dalībnieku konkurencē.

5.

skolniece

Ketija Kerstīna Godaine

Dalība Latvijas valsts mēroga TV konkursā “Gudrs, vēl gudrāks” 5.klasēm, 2.vieta Jelgavas novada sociālo zinību konkursā 5.,6.klasēm.

1.

skolnieks

Markuss Drupa

9.vieta Latvijas mēroga matemātikas konkursā MMC Junior 1.klasēm 1500 dalībnieku konkurencē.

1.

skolnieks

Jēkabs Sustrups

17.vieta Latvijas mēroga matemātikas konkursā MMC Junior 1.klasēm 1500 dalībnieku konkurencē.

1.

skolnieks

Gustavs Zvejnieks

21.vieta Latvijas mēroga matemātikas konkursā MMC Junior 1.klasēm 1500 dalībnieku konkurencē.

1.

skolnieks

Emīls Šteinbergs

25.vieta Latvijas mēroga matemātikas konkursā MMC Junior 1.klasēm 1500 dalībnieku konkurencē.

1.

skolnieks

Edvards Krastiņš

26.vieta Latvijas mēroga matemātikas konkursā MMC Junior 1.klasēm 1500 dalībnieku konkurencē.

6.

skolniece

Jana Apaļā

2.vieta Jelgavas novada sociālo zinību konkursā 5.,6.klasēm.

6.

skolniece

Alise Kristāla

2.vieta Jelgavas novada sociālo zinību konkursā 5.,6.klasēm.

6.

skolnieks

Aivars Justs

2.vieta Jelgavas novada sociālo zinību konkursā 5.,6.klasēm.

 

 

Sarmīte Bērziņa

Par skolēnu izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

 

 

Evita Melbārde

Par skolēnu izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

 

 

Sarma Ulbina

Par skolēnu izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

 

 

Ilze Ērstiķe

Par skolēnu izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

 

 

Silvija Saleniece

Par skolēnu izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

 

 

Dālija Briģe

Par skolēnu izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

 

 

Sarmīte Tauriņa

Par skolēnu izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

 

 

Ingrīda Konoreva

Par skolēnu izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

 

 

Vaira Cigelniece

Par skolēnu izciliem panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019.mācību gadā-vidējā atzīme

 

Klase

Skolnieks vai skolniece

Vārds, uzvārds

Vidējā atzīme

1.

skolnieks

Markuss Drupa

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

1.

skolnieks

Gustavs Zvejnieks

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

1.

skolnieks

Jēkabs Sustrups

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

1.

skolniece

Anastasija Skvorceviča

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

1.

skolniece

Emīlija Aleksandroviča

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

2.

skolniece

Letīcija Stranga

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

2.

skolnieks

Vitālijs Lazdovskis

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

2.

skolnieks

Aleksis Apaļais

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

3.

skolniece

Dārta Lielauza

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

3.

skolniece

Arta Lazdiņa

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

3.

skolnieks

Gustavs Sustrups

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā.

4.a

skolniece

Evelīna Roze

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 9.10 - 1. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

6.a

skolniece

Jana Apaļā

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 9.07 - 2.-3. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

6.a

skolniece

Alise Kristāla

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 9.07 - 2.-3. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

5.a

skolniece

Ketija Kerstīna Godaine

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.91 – 4. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

9.a

skolniece

Evelīna Gabrāne

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.75- 5. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

4.a

skolniece

Marta Dzalbe

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.70 - 6.vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

4.a

skolniece

Katrīna Apaļā

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.60 - 7. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

5.a

skolnieks

Roberts Celmiņš

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.55- 8. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

7.a

skolniece

Alise Ērstiķe

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.47- 9. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

7.a

skolniece

Alise Tukule

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.33- 10. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

4.a

skolniece

Amanda Gūtmane

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.30- 11. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

6.a

skolniece

Zane Zaksa

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.21- 12. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

5.a

skolnieks

Artemijs Skvorcevičs

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.09- 13. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

5.a

skolniece

Marta Keita Baduna

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.00- 14.-15. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

5.a

skolnieks

Emīls Roze

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 8.00 - 14.-15. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

8.b

skolniece

Sigita Čapļa

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.94 - 16. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

5.a

skolniece

Kitija Slavinska

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.91 - 17. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

9.a

skolniece

Jekaterina Logina

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.88 - 18. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

5.a

skolniece

Sindija Mancēviča

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.73 -19. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

4.a

skolniece

Emīlija Pole

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.70 – 20. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

7.a

skolniece

Gita Grundule

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.67 - 21. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

6.a

skolnieks

Aivars Justs

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.64 - 22. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

6.a

skolnieks

Mareks Vaičuks

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.43 - 23. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

4.a

skolnieks

Emīls Kronītis

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.40 - 24. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

4.a

skolnieks

Vestards Stranga

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.30 - 25. vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

4.a

skolnieks

Dmitrijs Antoņenko

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.20 - 26.-28.vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā.

4.a

skolnieks

Elans Briedis

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.20 - 26.-28.vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā..

4.a

skolniece

Samanta Siliņa

Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.20  - 26.-28.vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā..

8.b

skolniece

Meldra Štelmahere

 Par labām un teicamām sekmēm 2018./2019. mācību gadā,

vidējais vērtējums 7.19 - 29.vieta Staļģenes vidusskolas sekmju reitingā..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staļģenes vidusskolas projekta darbu skate

 

Klase

Skolnieks vai skolniece

Vārds, uzvārds

Darba nosaukums

3.

skolniece

Dārta Lielauza

1.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Vienradži”.

4.

skolniece

Amanda Gūtmane

1.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Farmācija”.

4.

skolniece

Evelīna Roze

1.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Populārākās suņu šķirnes”,

3.vieta Latvijas Mazpulku Projektu forumā ar darbu “Kartupeļi”

7.

skolniece

Alise Ērstiķe

1.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Bezatkritumu dzīvesveids jeb zero waste” un 1.vieta Latvijas Mazpulku Projektu forumā ar darbu “Kartupeļi otrā maize”.

5.

skolnieks

Roberts Celmiņš

2.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Brīvības piemineklis” un 1.vieta Latvijas Mazpulku Projektu forumā ar darbu “Latvijas valsts un armijas apbalvojumi”.

6.

skolniece

Jana Apaļā

2.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Staļģenes vidusskolas skolēni- sportisti” un 1.vieta Latvijas Mazpulku Projektu forumā ar darbu “Nometnes karogs”.

9.

skolniece

Jekaterina Logina

2.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Stjuarte”.

9.

skolniece

Evelīna Gabrāne

3.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Loģistikas speciālists”.

6.

skolniece

Alise Kristāla

3.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Sporta dejas”.

5.

skolniece

Marta Keita Baduna

3.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Latvijas dabas parki”.

5.

skolnieks

Artēmijs Skvorcevičs

3.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Saldējums”.

6.

skolnieks

Aivars Justs

3.vieta Staļģenes vidusskolas projektu darbu skatē ar darbu “Futbola vēsture”.

5.

skolnieks

Emīls Roze

2.vieta Latvijas Mazpulku Projektu forumā ar darbu “Kukurūza”

 

 

Vita Klausa

Par skolēnu izciliem panākumiem projektu darbu skatēs.

 

 

Lelde Jēkabsone

Par skolēnu izciliem panākumiem projektu darbu skatēs.

 

 

Gita Ziemele

Par skolēnu izciliem panākumiem projektu darbu skatēs.

 

 

Vaira Cigelniece

Par skolēnu izciliem panākumiem projektu darbu skatēs.

 

 

Edīte Čakša

Par skolēnu izciliem panākumiem projektu darbu skatēs.

 

 

Silvija Saleniece

Par skolēnu izciliem panākumiem projektu darbu skatēs.

 

 

Anda Skrupska

Par skolēnu izciliem panākumiem projektu darbu skatēs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labākie sportisti

 

Klase

Skolnieks vai skolniece

Vārds, uzvārds

Par ko

9.

skolnieks

Vitālijs Ruslevics

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 1.vieta augstlēkšanā.

9.

skolnieks

Aleksandrs Gerasimovs

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 2.vieta šķēpa mešanā.

9.

skolniece

Ērika Mitkeviča

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 2.vieta šķēpa mešanā.

9.

skolniece

Jekaterina Logina

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs 2.vieta orientēšanās sacensībās.

8.

skolniece

Sigita Čapļa

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 2.vieta augstlēkšanā.

8.

skolniece

Viktorija Radziņa

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 3.vieta 800m skrējienā.

7.

skolnieks

Kristians Liepa

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs  3.vieta volejbolā.

7.

skolnieks

Ņikita Rusins

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs  3.vieta volejbolā.

6.

skolniece

Enija Beķere

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 1.vieta šķēpa mešanā, 1.vieta lodes grūšanā.

6.

skolnieks

Dāvis Šmits

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 1.vieta šķēpa mešanā, 3.vieta volejbolā.

6.

skolnieks

Entonijs Stepanovičs

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 1.vieta augstlēkšanā, 3.vieta šķēpa mešanā, 3.vieta volejbolā.

6.

skolniece

Alese Kristāla

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 1.vieta Rudens krosā, 1.vieta 800m skrējienā, 1.vieta orientēšanās sacensībās.

6.

skolnieks

Ņikita Kovaļevskis

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs  3.vieta volejbolā.

6.

skolnieks

Mareks Vaičuks

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 2.vieta augstlēkšanā,  3.vieta volejbolā.

6.

skolnieks

Aleks Zahniks

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs  3.vieta volejbolā.

6.

skolnieks

Aivars Justs

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs  3.vieta volejbolā.

6.

skolnieks

Igors Kapitonovs

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs  3.vieta volejbolā.

6.

skolnieks

Markuss Krauze

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs  3.vieta volejbolā.

5.

skolniece

Darja Vilmane

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 2.vieta tāllēkšanā, 3.vieta 4x50m stafetē.

5.

skolnieks

Ričards Puikevics

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 2.vieta augstlēkšanā.

4.

skolniece

Amandai Gūtmanei

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 1.vieta 60m skrējienā, 1.vieta 800m skrējienā, 3.vieta 4x50m stafetē, 1. vieta stafetēs “Drošie veiklie”.

4.

skolniece

Keita Stepanoviča

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 1.vieta šķēpa mešanā, 3.vieta 4x50m stafetē, 1. vieta stafetēs “Drošie veiklie”.

4.

skolniece

Diāna Poļetajeva

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

vieglatlētikā 3.vieta 4x50m stafetē, 1. vieta stafetēs “Drošie veiklie”.

4.

skolniece

Marta Dzalbe

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

1. vieta stafetēs “Drošie veiklie”.

4.

skolniece

Katrīna Apaļā

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

1. vieta stafetēs “Drošie veiklie”.

4.

skolnieks

Daniels Gross

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

1. vieta stafetēs “Drošie veiklie”.

4.

skolnieks

Dmitrijs Antoņenko

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

1. vieta stafetēs “Drošie veiklie”.

4.

skolnieks

Miks Djomkins

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

1. vieta stafetēs “Drošie veiklie”.

4.

skolnieks

Vestards Stranga

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

1. vieta stafetēs “Drošie veiklie”.

4.

skolnieks

Emīls Kronītis

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs

1. vieta stafetēs “Drošie veiklie”.

3.

skolniece

Nika Špaka

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs  3.vieta Rudens krosā, 3.v. vieglatlētika četrcīņā.

1.

skolnieks

Gustavs Zvejnieks

Jelgavas novada 52.skolēnu sporta spēlēs 1.vieta vieglatlētikas četrcīņā.

6.

skolniece

Jana Apaļā

1.vieta Latvijas Mazpulku XXIV Sporta spēlēs.

 

 

Edīte Čakša

Par ieguldīto darbu un skolēnu augstiem sasniegumiem sportā.

 

 

Anda Skrupska

Par ieguldīto darbu un mazpulku augstiem sasniegumiem sportā.