Svinīgais Ziemassvētku pasākums 2019 Staļģenes vidusskolā

Staļģenes vidusskolā svinīgais Ziemassvētku pasākums 1.-9.klasēm notika 2019.gada 19.decembrī. 

Pateicoties Jelgavas novada klašu audzinātāju MA vadītājas, Staļģenes vidusskolas klašu audzinātāju MK vadītājas un ārpusklases darba organizatores Silvijas Salenieces organizatores talantam, šie svētki izskanēja vareni un bija ar daudzveidīgiem priekšnesumiem piepildīti. Pasākumu atklāja Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece.

Droši un svinīgi skanēja Salgales mūzikas skolas direktores, Staļģenes vidusskolas 1.-4.klašu kora diriģentes Andas Silgailes sagatavotā kora dziesmas un Salgales mūzikas skolas pedagoģes Initas Mangales audzēkņu muzikālie priekšnesumi. Staļģenes vidusskolas mūzikas skolotājs Vladimirs Ļvovs bija sagatavojis meiteņu dueta un 1.klases ansambļa uzstāšanos. Jautri un sparīgi uzstājās mūsdeinu deju dejotājas no 6.-9.klasēm, un trīs tautas deju kolektīvi- 1.,2.klašu, 3.,4.klašu un 5.klases, kurus māca skolotāja Elīna Medne. Ceturtās klases uzvedumu par Ziemassvētku tēmu iestudēja skolotāja Vita Klausa.

Pasākuma noslēgumā Staļģenes mazpulku vadītāja Anda Skrupska sveica rosīgākos mazpulcēnus. Bet visgaidītākais brīdis bija- 1.semestra izcilnieku sveikšana. Skolas direktors Aivars Naglis paziņoja, ka to skaits nav samazinājies, bet pat nedaudz audzis. 2019./20.m.g. 1.semestrī diplomus saņēma 39 Staļģenes vidusskolas centīgākie skolēni!

1.-3.klašu skolēnus apsveikšanai izvirza klašu audzinātāji, ņemot vērā sasniegumus 1.semestrī.

Justīne Siliņa (1.kl.); Markuss Drupa (2.kl.); Gustavs Zvejnieks (2.kl.); Andris Čapļa (2.kl.); Jēkabs Sustrups (2.kl.); Ruslans Vilmanis (3.kl.); Gustavs Gruziņš (3.kl.); Nikola Šakauska (3.kl.).

4.-9.klašu skolēni ar savu semestra vidējo vērtējumu (visos mācību priekšmetos) piedalās sekmju reitingā- jābūt vidējam vērtējumam 7, nedrīkst būt nevienā mācību priekšmetā semestra vērtējums 5.

1.vieta (9,33)- Alise Kristāla (7.kl.)

2.vieta (9,27)- Evelīna Roze (5.kl.)

3.vieta (9,2)- Jana Apaļā (7.kl.)

4.vieta (9)- Ketija Kerstīna Godaine (6.kl.)

5.vieta (8,71)- Roberts Celmiņš (6.kl.)

6.vieta (8,55)- Amanda Gūtmane (5.kl.)

7.vieta (8,5)- Alise Tukule (8.kl.)

8.vieta (8,45)- Marta Dzalbe (5.kl.)

9.vieta (8,44)- Alise Ērstiķe (8.kl.)

10.vieta (8,4)- Dārta Lielauza (4.kl.)

11.vieta (8,36)- Katrīna Apaļā (5.kl.)

12.vieta (8,14)- Marta Keita Baduna (6.kl.)

13.vieta (8,09)- Emīlija Pole (5.kl.)

14.-15.vieta (8)- Arta Lazdiņa (4.kl.); Artēmijs Skvorcevičs (6.kl.)

16.-17.vieta (7,94)- Roberts Aleksandrovičs (9.kl.); Meldra Štelmahere (9.kl.)

18.vieta (7,93)- Sindija Manceviča (6.kl.)

19.vieta (7,9)- Gustavs Sustrups (4.kl.)

20.vieta (7,75)- Sigita Čapļa (9.kl.)

21.vieta (7,69)- Gita Grundule (8.kl.)

22.vieta (7,67)- Mareks Vaičuks (7.kl.)

23.-24.vieta (7,64)- Kristians Lūsis (5.kl.); Vestards Stranga (5.kl.)

25.vieta (7,57)- Kitija Slavinska (6.kl.)

26.vieta (7,55)- Emīls Kronītis (5.kl.)

27.vieta (7,47)- Aivars Justs (7.kl.)

28.vieta (7,43)- Emīls Roze (6.kl.)

29.vieta (7,27)- Samanta Siliņa (5.kl.)

30.vieta (7,2)- Artūrs Bukovskis (4.kl.)

31.vieta (7,18)- Dmitrijs Antoņenko (5.kl.)

Lai visiem laimīgs 2020.gads!

 

Lelde Jēkabsone, Staļģenes vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā