Zinību diena 2019 Staļģenes vidusskolā

2019.gada 2.septembrī Staļģenes vidusskolā pulcējās skolēni, viņu vecāki un skolotāji, lai kopīgi svinētu Zinību dienu.

Svētki sākās ar svinīgu pasākumu skolas sporta zālē. Liels paldies par lielisko organizāciju Jelgavas novada klašu audzinātāju MA vadītājai, Staļģenes vidusskolas MK vadītājai, ārpusklases darba organizatorei- skolotājai Silvijai Saleniecei! Paldies Salgales mūzikas skolas direktorei Andai Silgailei par jaukajiem Staļģenes vidusskolas skolēnu muzikālajiem priekšnesumiem! Paldies par īpašo svētku estētisko noformējumu Jelgavas novada mājturības un tehnoloģiju MA vadītājai, mājturības un tehnoloģiju skolotājai Sarmītei Tauriņai!

Apsveikuma runas teica Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece un skolas direktors Aivars Naglis. Ar aplausiem un skolas plānotājiem tika sveikti skolas darbinieki.

Galvenie uzmanības centrā, protams, bija 11 pirmklasnieki: Roberts Balodis, Evelīna Biseniece, Sanita Bitēna, Toms Freimanis, Kristiāns Gross, Ajans Haiders, Jānis Ķincis, Justīne Siliņa, Jurijs Šakuns, Kārlis Šmidris, Ralfs Zumanis, kurus lielajā skolā ieveda devīto klašu skolēni. Lai izturība, veiksme un izcilība mācībās jaunajiem skolēniem!

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā