Zinību diena 2020

Ar lielu atkalredzēšanās prieku un, protams- ievērojot visus piesardzības pasākumus, Staļģenes vidusskolā 2020.gada 1.septembrī Zinību dienā pulcējās skolēni un skolotāji. Arī vecākiem no skolas sporta zāles tribīnēm bija iespēja vērot svinīgo pasākumu.

Uzrunas pirmajā skolas dienā teica Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece un skolas direktors Aivars Naglis (Apsveicam ar 15 darba gadu Staļģenes vidusskolā direktora amatā!). Šogad skolā strādā 48 skolotāji un skolotāju palīgi. Mācības notiek 332 skolēniem, tai skaitā 98 pirmsskolas skolēniem, 180 pamatizglītības skolēniem, 54 vidējās izglītības skolēniem tālmācībā.

Īpaši tika sveikti pirmklasnieki un viņu audzinātāja Ingrīda Konoreva. Lai veicas mācībās 21 pirmklasniekam: Līvai Aleksandrovičai, Aleksandrai Aleksejevai, Arvim Atālam, Džesikai Golubevai, Haraldam Greieram, Gustavam Grūbem, Adelei Kašmarai, Lorensai Marlēnai Kesksalu, Ričardam Lazdiņam, Artūram Lielauzam, Alissai Liepai, Valteram Markusam Locam, Regnāram Markevičam, Adriannai Paulai Millerei, Raivim Reimanim, Ralfam Rozem, Anastasijai Rudēvicai-Šteinbergai, Sintijai Skalderei, Milanai Šakauskai, Adrianam Švarcam, Melisai Valterei.

Liels paldies par lielisko pasākuma organizēšanu Jelgavas novada klašu audzinātāju MA un Staļģenes vidusskolas klašu audzinātāju MK vadītājai, ārpusklases darba organizatorei Silvijai Saleniecei! Paldies par brīnišķīgajiem muzikālajiem priekšnesumiem Salgales mūzikas skolas direktorei, no šī gada arī mūsu skolas mūzikas skolotājai Andai Silgailei! Paldies par telpu noformējumu Jelgavas novada mājturības un tehnoloģiju MA vadītājai, mūsu skolas mājturības un tehnoloģiju, dizains un tehnoloģijas skolotājai Sarmītei Tauriņai un no šī gada vizuālās mākslas skolotājai Ilzei Šucai!

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā