Konsultācijas

Apmaksātais KONSULTĀCIJU LAIKS

(individuālais darbs ar izglītojamo)

2017./18.m.g. (KLĀTIENE)

 

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Diena

No cikiem

Līdz cikiem

Kabineta Nr.

1.

Sarmīte Bērziņa

Pirmdiena

8.09

12.00

15.20

8.30

12.20

16.00

303.

Trešdiena

12.00

15.20

12.20

16.00

303.

Ceturtdiena

8.00

12.00

15.20

8.30

12.20

16.00

303.

2.

Dālija Briģe

Otrdiena

14.30

16.01

307.

3.

Normunds Cielava

Trešdiena

14.00

15.52

101.

4.

Smaida Cielava

Pirmdiena

13.45

16.00

208.

Otrdiena

8.00

8.30

208.

Piektdiena

8.00

8.21

208.

5.

Vaira Cigelniece

Pirmdiena

8:00

8:30

209.

Otrdiena

14:30

16:00

209.

Ceturtdiena

8:00

8:30

209.

Piektdiena

8:00

8:20

209.

6.

Edīte Čakša

Pirmdiena

10.50

11.20

Sp.zāle

Otrdiena

8.07

8.30

Sp.zāle

Trešdiena

10.50

11.20

Sp.zāle

Ceturtdiena

10.50

11.20

Sp.zāle

Piektdiena

10.50

11.20

Sp.zāle

7.

Ilze Ērstiķe

Pirmdiena

14.40

15.50

207.

Piektdiena

12.20

14.33

207.

8.

Lelde Jēkabsone

Pirmdiena

12.00

13.45

12.20

14.59

210.

202.

Otrdiena

12.00

12.20

210.

Trešdiena

12.00

12.20

210.

Ceturtdiena

12.00

12.20

210.

Piektdiena

12.00

12.20

210.

9.

Vita Klausa

Trešdiena

14.30

15.39

102.

10.

Ingrīda Konoreva

Ceturtdiena

14.30

15.19

207.

11.

Ruslans Matusevičs

Pirmdiena

10.50

11.20

103.

Ceturtdiena

10.50

15.20

11.20

15.43

103.

12.

Evita Melbārde

Ceturtdiena

8.18

10.50

8.30

11.20

115.

13.

Ludmila Petrova

Ceturtdiena

(katra mēneša 2.,4. ceturtdiena)

13.45

14.19

105.

14.

Larisa Ragele

Trešdiena

11.30

11.56

205.

15.

Silvija Saleniece

Pirmdiena

     10.50

     11.20

301.

Otrdiena

10.50

11.20

301.

Trešdiena

10.50

11.20

301.

Piektdiena

10.50

11.06

301.

16.

Olga Soroka

Otrdiena

8.20

14.30

8.30

15.54

305.

17.

Sarmīte Tauriņa

Pirmdiena

10.50

11.20

103.

Ceturtdiena

10.50

15.20

11.20

15.43

103.

18.

Sarma Ulbina

Pirmdiena

8.05

14.35

8.28

15.05

304.

Otrdiena

14.35

15.55

304.

Trešdiena

10.50

15.20

11.20

15.55

304.

Ceturtdiena

10.50

15.20

11.20

15.55

304.

19.

Gita Ziemele

Otrdiena

14.35

16.00

306.

Piektdiena

13.55

15.16

306.