Programmas

 

Pirmsskolas izglītības programma Licence

Pamatizglītības programma Licence

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma Licence

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma Licence

Izglītības programmas akreditācijas lapas Lapas šeit