Programmas

Staļģenes vidusskola piedāvā4 licencētas izglītības programmas:

  • Pirmsskolas programmu kods 01011111 Licence
  • Pamatizglītības programmu kods 21011111 Licence
  • Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu kods 21011811 Licence
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena tālmācības programma, programmu kods 310111014 Licence Pieteikties tālmācības programmai