Pasākumi

16.04.  Projektu diena

18.04.  Projektu darba aizstāvēšana   

20.04.  9:00 Talka                  

24.04.  Labāko projektu darbu aizstāvēšana  

30.04.  Dzejoļu konkurss 1.- 4.klasei  

3.05.    Pārgājiens       

7.05.    Māmiņdienu koncerts

17.05.  Basketbols

18.05.  Pēdējais zvans

19.05.  Elejas svētki   

10.05.  Sporta diena b/d - 4 .kl           

24.05.  Izlaidums b/d 

31.05.  9:00 Karogsvētki

15.06. 17:00 Izlaidums