Nodarbības

Bērnus pieņem un nodod tikai vecākiem (aizbildņiem) vai pilnvarotai personai ne jaunākai par 13 gadiem!

no 7.00 līdz 8.30 Bērnu pieņemšana
no 8.30 līdz 11.30 Nodarbības
no 11.30 līdz 12.00 Pusdienas
no 12.00 līdz 14.00 Atpūta
no 14.00 līdz 14.30 Ģērbšanās
no 14.30 līdz 15.00 Nodarbības
no 15.00 līdz 15.30 Launags
no 15.30 līdz 19.00 Bērnu nodošana