Erasmus+

Erasmus Igaunijas mobilitāte 2024

Erasmus Igaunijas mobilitāte 2024

Īsi pirms mācību gada noslēguma septiņi Staļģenes pamatskolas 7.klases skolēni kopā ar 4 pavadošajiem skolotājiem devās uz Palade pamatskolu, Hījumā salā, Igaunijā, lai apgūtu mācību saturu (bioloģija, matemātika, ģeogrāfija, sports, svešvaloda, utt.) āra vidē. Savukārt skolotājiem bija iespēja smelties idejas dažādām metodēm, IT rīkiem un uzdevumiem, ko izmantot savām stundām, atgriežoties Staļģenes pamatskolā.

Lasīt vairāk
ERASMUS+ pieredze Portugālē

ERASMUS+ pieredze Portugālē

Pavasara brīvlaiks no 11.-15. martam  deviņiem devītās klases jauniešiem – Evelīnai Rozei, Emīlijai Polei, Keitai Stepanovičai, Inesei Nikolajevai, Dmitrijam Antoņenko, Danielam Grosam, Emīlam Kronītim, Kristianam Lūsim, Vestradam Strangam un septiņiem Staļģenes pamatskolas pedagogiem: Leldei Jēkabsonei, Vitai Klausai, Gitai Ziemelei, Vijai Cigelniecei, Larisai Ragelei, Ilzei Šucai un Ilzei Ērstiķei pagāja nopietni mācoties un bagātinot savas zināšanas un prasmes vispārējās izglītības iestādē Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, Portugālē, Torres Vedras pilsētā. 

Lasīt vairāk
Erasmus + projekta “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā”  darbu skate

Erasmus + projekta “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” darbu skate

   23. janvārī daļa 7. - 9. klašu  skolēnu bija priecīgi satraukti, jo notika projektu darbu skate, pēc kuras rezultātiem tika noteikti tie skolēni, kuri piedalīsies šī projekta mobilitātēs  jeb pieredzes apmaiņas braucienos uz Portugāli, Rumāniju un Igauniju.

Lasīt vairāk
Skolēnu aktivitātes projekta “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

Skolēnu aktivitātes projekta “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

    Reizē ar jauno mācību gadu, skola ir uzsākusi dalību Erasmus + projektā, lai veicinātu jauniešu aktīvu iesaisti radošu, inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu meklēšanā un realizēšanā par veselīga dzīvesveida popularizēšanu,  skolas un pagasta vides attīstībai un skolas piedāvājuma dažādošanai.

Lasīt vairāk
 Projekts Erasmus++ Staļģenes pamatskolā

Projekts Erasmus++ Staļģenes pamatskolā

Projekta nosaukums:  “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” Projekta nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000129442 Īstenošanas laiks: 01.08.2023. – 31.12.2024.

Lasīt vairāk