Erasmus Igaunijas mobilitāte 2024

Īsi pirms mācību gada noslēguma septiņi Staļģenes pamatskolas 7.klases skolēni kopā ar 4 pavadošajiem skolotājiem devās uz Palade pamatskolu, Hījumā salā, Igaunijā, lai apgūtu mācību saturu (bioloģija, matemātika, ģeogrāfija, sports, svešvaloda, utt.) āra vidē. Savukārt skolotājiem bija iespēja smelties idejas dažādām metodēm, IT rīkiem un uzdevumiem, ko izmantot savām stundām, atgriežoties Staļģenes pamatskolā.

Pirmdiena, 13.maijs

No rīta pirmā nodarbība bija Kukka purvā – skolēni kopā ar Palades skolas 6.klases skolēniem Palades skolā noskatījās prezentāciju par purvu veidiem, ar ko atšķiras Kukka purvs, par purvā sastopamiem aizsargājamiem augiem un dzīvo radību. Tad skolēni bioloģijas skolotāja vadībā devās uz purvu. Līdzi bija iedotas darba lapas, kā arī maisiņš ar rīkiem (pH līmeņa noteikšanai, termometrs, sietiņš, pincete, utml.) Pārgājiena laikā skolēni klausījās skolotāja norādījumos un grupās pildīja darba lapas.

Otrā nodarbība bija par iežiem, minerāliem un fosilijām. Sākumā skolēniem bija teorētisks ievadkurss Akmeņu dabas centrā, kur tika iepazīstināti ar iežu veidiem, kas sastopami Hījumā salā, ar fosilijām, kā tās veidojušās, kuras ir vecākās fosīlijas, utt. kā arī ar derīgajiem izrakteņiem Hījumā. Skolēniem zināšanu nostiprināšanai bija jāpilda dažādi praktiski uzdevumi.

Pēcpusdienā skolēni devās praktiskās nodarbībās jūras krastā – Sarve, kur meklēja fosilijas un veidoja to nospiedumus mālā, lai vēlāk Palades skolas laboratorijā veidotu šo nospiedumu kopijas ģipsī.

Vakarā apmeklējām Kardlas meteorīta krātera modeli, lai uzzinātu kā veidojušās Igaunijas salas un uzzinātu- kādas izmaiņas zemes garozā rada meteorīts.

Otrdiena, 14.maijs

Rīts sākās ar Olimpisko spēļu atklāšanas gājienu Palades skolā. Šo aktivitāti katru gadu finansē Igaunijas Olimpiskā Komiteja, lai popularizētu Olimpiskās spēles, sporta veidus un Olimpisko spēļu principus – godīga spēle. Staļģenes pamatskolas skolēni piedalījās vairākās disciplīnās – lodes grūšana, 3 soļu lēkšana, 400 m skrējienā, stafetes skrējienā.  Vairāki Staļģenes pamatskolas skolēni izcīnīja medaļas.

Pēcpusdienā devāmies nodarbībā uz Saarki saliņām, lai apgūtu Baltijas jūras mazo saliņu ekosistēmu. Uz saliņu braucām ar autentiskām zvejnieku laivām, līdz ar to bija iespēja iepazīt zvejnieku skarbo ikdienu, saliņā mūs iepazīstināja ar senajiem salu iedzīvotājiem, viņu skarbo ikdienu. Uz salas skolēni pildīja darba lapas, praktiski iepazīstoties ar salā atrodamo floru un faunu.

Trešdiena, 15.maijs

No rīta skolēni kopā ar Palades skolas 8.klases skolēniem devās uz Vēja torni, kur kāpa pa augstāko iekštelpu klinšu kāpšanas sienu, spēlēja boulingu un vēlāk iepazinās ar vēstures ekspozīciju, iepazīstot Hījumā salas vēsturi, savdabību, kā arī uzzinot leģendas un nostāstus par salu.

Pēcpusdienā skolēni piedalījās praktiskās STEM nodarbībās ārpus telpām.

Vakarā Palade skolā notika klases vakars – sadraudzības vakars, kura laikā skolēni cepa kūku, garšoja katras valsts nacionālos ēdienus, viens otram mācīja nacionālās dejas. Mūsu skolēni arī prezentēja sagatavoto prezentāciju par Latviju un Staļģenes pamatskolu.

Ceturtdiena, 16.maijs

Rīta pusē notika 2 radošās darbnīcas skolas dabaszinību laboratorijā, kuru laikā skolēni gatavoja dabīgās ziepes un krēmu no dabīgiem materiāliem, kas atrodami Hījumā salā.

Pēcpusdienā devāmies izzinošā ekskursijā, kur bija jāpilda dažādi uzdevumi. Skolotāji bija sagatavojusi karti ar pieturas punktiem, katrā punktā zem QR koda slēpās cita veida uzdevums – jāmeklē atbildes uz jautājumiem, jāatrod un jāsavāc dabas materiāli, jāaizpilda krustvārdu mīkla, utt.

Brauciens noslēdzās pie ugunskura pludmalē, kur cepām desiņas un baudījām skaisto saulrietu. Skolēni mācījās uzklāt galdu un savākt aiz sevis piknika vietu.

Piektdiena, 17.maijs

Šī bija noslēdzošā diena mobilitātei, tāpēc jau no paša rīta bija jāizrakstās no viesnīcas.

Rīta pusē notika nodarbība Torvanina pludmalē, kur kopā ar 5.klases skolēniem veicām dažādus praktiskus uzdevumus, tai skaitā BINGO spēli ar jūrā atrodamiem dabas materiāliem.

Pēc pusdienām devāmies uz Suuremoisa muižu, kur skolēni piedalījās starpdisciplinaritātes nodarbībā matemātika + sports.

Pēc tam skolotāja iepazīstināja ar aktīvo starpbrīžu pamatprincipiem, mācību procesa organizāciju, lai tādus varētu ieviest ikdienā.

Vēl apmeklējām muižas vēsturisko ekspozīciju, un tad jau bija laiks oficiālajām atvadām un mājupceļam.

Visu nedēļu skolēni pildīja dienasgrāmatu Padlet rīkā. Ar skolēnu iespaidiem un secinājumiem var iepazīties šeit:  https://padlet.com/lelde_santare/pupils-reflection-board-of-erasmus-mobility-to-estonia-n5bnslkrzp7bxcmo

Sintija Griķe:  “Pieredzes apmaiņas projekti ir liels ieguvums skolēniem un skolotājiem. Skolēniem ir iespēja uzzināt, kā tiek apgūta konkrēta mācību tēma, skolotājiem- iepazīties ar dažādām mācību metodēm. 

Blakus skolai atrodas purvs, dažādas piekrastes, Akmeņu dabas centrs, kā arī pati skolas teritorija tiek izmantota, lai izzinātu un praktiski mācītos dabaszinības. Tā bija lieliska pieredze piedalīties aktīvās mācību stundās gan āra vidē, gan telpās. 

Ļoti interesanta pieredze bija Suuremoisa skolā. Tajā mācās 21 skolēns no 1. līdz 6.klasei.  Mācību stunda notiek vienlaikus, piemēram, 1., 3. un 5.klasei " Matemātika". Šī skola ir ieguvusi valsts apbalvojumus par tādu spēju organizēt, kvalitatīvi mācīt pēc vispārīgiem izglītības standartiem. Liels prieks bija dzirdēt, ka šāda lauku skoliņa strādā, nevis tiek likvidēta. Vērtīgi bija uzklausīt skolotāju pieredzi, kā tiek vadītas starpdisciplinaritātes nodarbības, dažādi veidi aktīvajām pauzēm stundu laikā. “

 

 

Lelde Šantare, projekta koordinatore un Staļģenes pamatskolas skolotāja