ERASMUS+ pieredze Portugālē

Pavasara brīvlaiks no 11.-15. martam  deviņiem devītās klases jauniešiem – Evelīnai Rozei, Emīlijai Polei, Keitai Stepanovičai, Inesei Nikolajevai, Dmitrijam Antoņenko, Danielam Grosam, Emīlam Kronītim, Kristianam Lūsim, Vestradam Strangam un septiņiem Staļģenes pamatskolas pedagogiem: Leldei Jēkabsonei, Vitai Klausai, Gitai Ziemelei, Vijai Cigelniecei, Larisai Ragelei, Ilzei Šucai un Ilzei Ērstiķei pagāja nopietni mācoties un bagātinot savas zināšanas un prasmes vispārējās izglītības iestādē Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira, Portugālē, Torres Vedras pilsētā. 

Skolēni piedalījās mācību stundās kopā ar Portugāļu jauniešiem, bet pedagogi pilnveidoja savas pedagoģiskās prasmes darba vērošanas aktivitātēs. Šāda iespēja ir pateicoties Erasmus + projekta  “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” mobilitātes braucienam.

Pirmajā darba dienā mēs tikām iepazīstināti ar Agrupamento de Escolas Henriques Nogueira  skolas mācību telpām, atpūtas un "zaļajām" zonām, īpašu akcentu liekot uz skolas modernizāciju- mūsdienīgu ventilēšanas sistēmu, ergonomiskajām mēbelēm, 3D printeriem, CNC aparātiem, foto un filmēšanas studiju, dabas zinību laboratoriju, mākslas nodarbībām utt., jāatzīst, ka nodarbību mācību un audzināšanas mērķi vienmēr ir saistīti ar ilgtspējību, apkārtējās vides saglabāšanu un sasaisti ar reālām dzīves situācijām. Galvenajā ēkā atrodas administratīvās un vadības zonas, atbalsta telpas aizbildņiem, kā arī klases un laboratorijas. Pārējās ēkās ir izvietotas šādas telpas: veikals skolēniem, kur par zemākām cenām var iegādāties skolai nepieciešamās lietas, kafejnīca, skolotāju atpūtas telpa, darbnīcu zonas un parastās klases, IKT telpas, viesistabas un tēlotājmākslas darbnīcas, sporta zāles, bibliotēka, atbalsta zonas (atbalsta speciālisti), mācību iela, daudzfunkcionāla telpa, pirmās palīdzības punkts un speciālās izglītības birojs.

Skolēni piedalījās angļu valodas stundā kopā ar 9.klasi, kur pilnveidoja savas sarunvalodas prasmes, diskutējot par noteiktu tēmu. Bet pedagogi iepazinās ar Portugāles izglītības sistēmu, atbalsta personāla darbu skolā, individualizācijas un diferenciācijas metodēm, kas nodrošina katram izglītojamam maksimāli atbilstošus apstākļus viņa attīstībai un izaugsmei. Pēcpusdienā visi kopā devāmies apmeklēt Torres Vedras vides mācību centru, kur uzzinājām, kā veiksmīgi izmantot dabas resursus, lai nodrošinātu vienmērīgu temperatūru centra ēkai, kā izmantot un ar zivju palīdzību attīrīt lietus ūdeni, kurš pēc tam nodrošina mitrumu telpā augošajiem augiem. Centrā iepazinām arī dažādus ekosistēmai nozīmīgus augus un kukaiņus. Apskatījām izstādi - skolēnu veidotus darbus no "atkritumiem," kuri rada kaitējumu videi - plastmasas u.c.

Otrajā dienā jaunieši devās uz skolu, lai piedalītos mācību procesā.  Angļu valodas stundā,  8.klases skolēni  iepazīstināja mūs ar prezentāciju par savu valsti un pilsētu. Portugāļu skolēni priecājās, ka arī mūsu jaunieši bija sagatavojušies un prezentēja savu valsti, novadu, skolu. Tad sekoja dalība 12.klases mākslas nodarbībā, tajā skolotājs pastāstīja par dažādām interesantām mākslas darbu veidošanas tehnikām, apskatījām skolēnu izstrādātos darbus. Tā kā pēdējā projekta dienā bija plānota vēl viena mākslas nodarbība, saņēmām uzdevumu, braucienā uz Santa Krusu, fotografēt dabas skatus.

Tajā pašā laikā pedagogi apmeklēja apmēram 15 km attālo Maxial pamatskolu, kurā mācās 5.-9.klašu skolēni, un vēroja mācību stundas.  Īpaši interesants paņēmiens mācību vielas apguvē tika demonstrēts vēstures stundā, kur skolotājs bija licis sagatavot skolēniem noteiktas mācību vielas daļas konspektu, kuru pēc tam ierakstīja kā audio failu un atskaņoja skolas radio speciāli izveidotā pārraidē. Patīkami, ka šeit skolotājs, kurš bija atbildīgs par skolas radio, starpbrīdī atskaņoja Latvijas folkgrupas "Auļi" ierakstu un ierakstīja interviju  ar Staļģenes pamatskolas skolotāju Vitu Klausu.

Pēcpusdienā mākslas centrs piesaistīja mūsu uzmanību ar savu pastāvīgo ekspozīciju, kas parāda kultūras daudzveidību, kuras kopsaucējs ir karnevāls, un kur izpaužas Torres Vedras karnevāla vēsture, māksla un galvenie varoņi. Mums bija iespēja noskatīties viena aktiera izrādi daļēji portugāļu, daļēji angļu valodā, vēlāk- iesaistīties diskusijā vai  pārdomāt dzirdēto un redzēto vēstījumu par LGBTQ kustību, proti, kā jūtas, ko domā tai piederošie cilvēki, aicinot uz sapratni un sabiedrības pieņemšanu.

Trešā diena pagāja aktīvā darbībā okeāna krastā.  Apmeklējām Praia Azul, kur apbrīnojām ļoti garo smilšu pludmali, kuras garums ir aptuveni 1,1 km  un  Santa Cruz pludmali, kurā piedalījāmies dabas zinību nodarbībā. Atlantijas okeāna krastā kopā ar portugāļu skolas skolēniem un skolotājām pētījām tur atrodamos augus un dzīvniekus, klintis un iežus, klātienē redzējām jūras zvaigznes, krabi, jūras anemones, ķērpjus, mīdijas, jūras zuti. Tā mums visiem bija satriecoša pirmā pieredze- redzēt tik daudzveidīgu floru un faunu bēguma laikā. Protams, gatavojāmies piektdienas mākslas nodarbībai- iemūžinājām redzētos dabas skatus. Tālāk savas zināšanas papildinājām vēstures jomā, apmeklējām  arheoloģisko izrakumu vietu Castro do Zambujal  - halkolīta laikmeta arheoloģiskā vieta, kas ir viena no nozīmīgākajām vara laikmeta apmetnēm Lisabonas pussalā.

Pēc atgriešanās Toress Vedras pilsētā mūsu jaunieši vēl piedalījās volejbola sacensībās ar 8.klases skolēniem, un prieks, ka netaupot ne spēkus, ne cīņas sparu, mūsējie pārliecinoši uzvarēja vietējos skolēnus.

Ceturtdien izbaudījām Portugāles  sabiedriskā transporta maršrutus, jo devāmies uz galvaspilsētu Lisabonu-  devīto apdzīvotāko reģionu Eiropas Savienībā ar 3 miljoniem iedzīvotāju. Izbaudījām pastaigu pa senatnīgo Alfamas rajonu, redzējām vecos tramvajus, tuk-tukus – mini mašīnas, kas vizina tūristus pa pilsētu,  Sv. Georga pils mūrus un  Kristus Valdnieka statuju pie Težu upes. Pēc pusdienām ar metro devāmies uz vietu ar nosaukumu "Oriente", pastaigājām gar Težu upes krastu, apbrīnojām Vasko de Gamas tiltu-  12,3 kilometru garumā tas savieno valsts ziemeļus ar dienvidiem. Apskatījām Expo parku, kas atklāts 1998.gadā.  Īpaši vērtīgu nodarbību izbaudījām Lisabonas okeanārijā, kas ir lielākais visā Eiropā. Nodarbību mums vadīja profesionāls biologs- pastāstot un parādot daudz interesanta par pasaules okeānu, kā arī- profesionāli atbildot uz grupas dalībnieku jautājumiem. Tā bija lieliska, izcila dabaszinību stunda. Noslēgumā, uz diviem viens otram pretī esošiem milzu ekrāniem, noskatījāmies demonstrētu filmu par dabas un cilvēku vienotību, par nepieciešamību aizsargāt planētu, okeānus.

Piektajā dienā no rīta jaunieši apskatīja Toress Vedras pilsētas arhitektūru, meklēja informāciju informācijas stendos pie objektiem. Tad devās uz mākslas nodarbību skolā, kurā, 12. klašu studenti demonstrēja un mācīja mūsu skolēniem akvareļtehnikas paņēmienus. Bija  jāglezno pēc savām safotografētajām fotogrāfijām. Īpašs paldies jāsaka mākslas skolotājam Luisam, kurš visus iedvesmoja un uzmundrināja, un katrs no mums devās prom ne tikai ar foto savos telefonos, bet arī gatavu mākslas darbu.

Pedagogi dienas lielāko daļu pavadīja Educational Centre of Ramahal- skolā, kura strādā tikai vienu gadu, ir tikko uzcelta un iekārota tā, lai būtu ideāli piemērota pirmsskolas un sākumskolas apmācībai. Tajā mācās ap 100 pirmsskolas un ap 100 sākumskolas skolēnu. Viņiem mācības vada ap 20 pedagogu, tajā skaitā tiek nodrošināts atbalsta personāls- logopēds, speciālās izglītības pedagogs un psihologs. Interesanta ideja, ko pedagogi novēroja ir, ka katram skolēnam mācību gada laikā tiek organizēta individuāla lasīšanas nodarbība kopā ar vecākiem, kas liek izprast šīs prasmes nozīmību un ievērojami motivē skolēnus. Iespējams, ka varam pārņemt šo ideju no portugāļu kolēģiem, jo arī mūsu skolā un visā valstī kopumā lasītprasme ir krietni uzlabojama.

Pēcpusdienā sekoja sertifikātu un skolas piemiņas suvenīru saņemšana skolas zālē, kurus pasniedza projekta vadītāja Rita Miguel Costa.

Prasmes un zināšanas papildinājām ne tikai oficiālajās nodarbībās, tās nāca kopā ar garajām pastaigām pa Torres Vedras pilsētu, cietokšņa apmeklējumu, zvaigžņu vērošanu pirms naktsmiera un, protams, komunikāciju ar apkārtējiem. Prieks, ka to novērtē arī mūsu jaunieši un  Keita Stepanoviča saka: ‘’ …esmu uzlabojusi savas komunikācijas prasmes, kā arī paplašinājusi zināšanas svešvalodā…. esmu iepazinusi portugāļu kultūru un ikdienu, kā arī neizsakāmi daudz redzējusi, izpētījusi… Esmu ieguvusi daudz emociju un pieredzi esot svešā valstī.” 

“Pateicoties maniem komandas biedriem, es jutos droši, viņi palīdzēja grūtos brīžos un atbalstīja, kā arī es sapratu, ka skolotājas arī ir jautras, un ar viņām ir patīkami būt vienā komandā. Mēs jautri pavadījām laiku un ieguvām daudz emociju un atmiņu, katra diena bija kā pasakā.” – vērtē Inese Nikolajeva.

“Tā kā esam devītā klase, šis brauciens bija vēl īpašāks, jo drīz vien nāksies katram doties savu ceļu, un bija prieks, ka varējām pavadīt kopā laiku. Ļoti pozitīvu iespaidu atstāja mūsu gide Rita Miguel Costa, viņas pozitīvisms un nesamākslotība vēl ilgi paliks prātā. Arī skolas skolotāji mani iedvesmoja, jo viņu acīs bija redzama degsme un prieks par to, ko viņi dara. Kopumā šī bija ļoti produktīva un atmiņās paliekoša nedēļa, kurā iepazinu Portugāli, tās vietējos iedzīvotājus, kā arī savus klases biedrus un skolotājus. Paldies par šo iespēju!” – atzīst Evelīna Roze.

Pirmsskolas skolotājas Vijas Cigelnieces atziņa: ”Pavasarīgi siltais, saulainais laiks un okeāna svaigais gaiss, portugāliešu smaidi un mierīgā dzīves uztvere viesa arī mūsos domas- kā dzīvot mierīgāk un nesteidzīgāk…. Vēl jo lielāks guvums – kolēģu saliedētība un savstarpēja sapratne, mūsu skolēnu iznesība, pārliecība un spēja izmantot visas piedāvātās iespējas.”

Tagad priekšā nākamais darba posms- izvērtēt iegūto pieredzi, ar to dalīties skolā un novadā un ieviest savā ikdienas darbā inovatīvas idejas un metodes.

 

Jauniešu un kolēģu iespaidus apkopoja Erasmus projekta koordinatore Staļģenes pamatskolā, skolotāja Ilze Ērstiķe