Erasmus+ programmas 2.pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekta “Nesteidzīga izglītība dabā” pieredzes apmaiņas brauciens uz Rumāniju

  No 7. -10. jūnijam projekta partnerskolu skolotāji tikās Rumānijā Topoloveni pilsētā, lai dalītos labās prakses piemēros par paveikto, kā arī plānotu nākamās aktivitātes.

  Pirmās dienas aktivitātes sākās ar vizīti  Topoloveni tehnoloģiskajā  vidusskolā, kuras laikā apskatījām skolu, iepazināmies ar skolas darbību un sistēmu Rumānijā. Tā kā skolas mācību gads Rumānijas skolās beidzās 10. jūnijā, tad mums bija iespēja vērot klātienē fizikas stundas, kuras norisinājās dabā. Skolēni izmēģināja  dažādus vienkāršos mehānismus dabā – trīsi, dinamometru, loku u.c. Skolēnu darbībā aktīvi iesaistījās arī vērotāji, līdz ar to nodarbība ievilkās, bet mums bija iespēja pašiem izbaudīt un izmēģināt veicamās aktivitātes. Pēcpusdienā katras dalībvalsts delegācija prezentēja paveikto- novadītās nodarbības dabā, pasākumus , kurus veido un vada skolēni skolēniem, kā arī veselības dienas plakātu veidošanas aktivitātes un projekta  pulciņa darbības izvērtējumu.

   Otrā dienā devāmies vizītē pie Topoloveni pilsētas mēra, kurš prezentēja pilsētu, tās attīstības redzējumu un izglītības problēmas kopumā. Apskatījām pilsētas katedrāli un muzeju, kā arī kultūras centru. Piedalījāmies skolas mācību gada noslēguma pasākumā 3.klasei. Katrai klasei pilsētas kultūras centrā notiek svinīga atzīmju grāmatiņas pasniegšana, kuras laikā uz skatuves tiek izsaukts katrs skolēns.  Skolotāja atzīmē viņa attiecīgā gada sasniegumus un pasniedz simbolisku medaļu par veiksmīgu mācību gada pabeigšanu. Pēcpusdienā baudījām skolēnu sarūpētu apsveikumu koncertu, kurā piedalījās dziedātāji, dejotāji un spēlēja dažādus mūzikas instrumentus.

  Trešā diena baudījām Rumānijas dabu un vēstures pieminekļus- Drakulas pili un Brašovas pilsētu. Te nu mums latviešiem jāatzīst, ka kalnu serpentīni vien bija piedzīvojums! Šis arī ir laiks Rumānijā, kad skolēni aktīvi apmeklē dažādus muzejus un mācās ārpus skolas telpām.

  Pēdējās dienas rīta cēlienā apskatījām Golešti muzeju, kurā uzzinājām par skolu sistēmas un nacionālās kultūras  veidošanās vēsturi Rumānijā. Arī šeit satikām vairākas skolēnu grupas, kuras mācījās un piedalījās radošajās darbnīcās. Pēcpusdienā notika nākamo projekta aktivitāšu plānošana. Vēl priekšā brauciens uz Ziemeļmaķedoniju septembrī, kurā piedalīsies gan skolēni, gan skolotāji. Kā arī notika darbs pie  izvērtējuma anketu izstrādes skolēniem.

  Visu dienu garumā par mums rūpējās Topoloveni   tehnoloģiskajās  vidusskolas skolotāja Oana Botirca ar vīru Sorianu.  Pārbraucienu laikā no skolas uz viesnīcu un ekskursijā Rumānijas kultūru iepazinām vislabāk, jo Soriana stāstījumi un neplānotās mini ekskursijas radīja pilnīgāku iespaidu par valsts kultūru un tradīcijām.

Nedēļas garumā baudījām krāšņās rožu dobes un reibinošo lielu smaržu, lai atgriežoties sakārtotu apgūtās idejas jaunajam mācību gadam.

 

Ilze Ērstiķe, projekta asistente Staļģenes vidusskolā