Erasmus + projekta “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” darbu skate

   23. janvārī daļa 7. - 9. klašu  skolēnu bija priecīgi satraukti, jo notika projektu darbu skate, pēc kuras rezultātiem tika noteikti tie skolēni, kuri piedalīsies šī projekta mobilitātēs  jeb pieredzes apmaiņas braucienos uz Portugāli, Rumāniju un Igauniju.

Tā kā dalība šajā pasākumā bija brīvprātīga, tad arī katrā klašu grupā konkursa apmērs bija dažāds- visvairāk pretendentu bija 9.klasē, kur kopumā startēja 13 skolēni, no kuriem tika izvēlēti 9 pārliecinošāko darbu autori, 8. un 7. klasē startēja pa  6 pretendentiem. 

   Šī gada piedāvātās tēmas bija par  ilgtspējīgas vides un  kultūras mantojuma problēmām, kuras saredz skolēni savā apkārtnē, un viņu piedāvātie praktiskie risinājumi šo problēmu novēršanai. Skolēnu saredzētās problēmas un to risinājumi ir tikpat dažādi, kā viņi paši, lai arī darba nosaukumi reizēm bija vienādi, tad izpildījums un prezentācija tik ļoti atšķirīga.   

   Piecos projekta darbos tika meklēti risinājumi, kā bagātināt mūsu apkārtni ar putnu dziesmām, gatavojot putnu būrīšus, ko izvietot gan skolas parkā, gan personīgo māju apkārtnē. Tad nu nācās vērtēt gan zīlītēm domāto daudzdzīvokļu namu, gan pupuķim uzbūvēto divistabu mājiņu, gan ierastos būrīšus strazdiem un citiem maziem putniņiem. Nodarbe šķiet tīri vīrišķīga, bet jāatzīst, ka divas meitenes  no 7.klases pierādīja, ka arī viņām ir pa spēkam pagatavot putnu būrīti.

  Trijos darbos tika risinātas kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas iespējas. Un atkal, katrs darbs tik atšķirīgs: vienā – tika veidots sienas kalendārs ar Jelgavas novada apskates vietām; otrā – aicināts ceļot gar Lielupi, sagatavojot un izplatot bukletu ar autora mīļākajām vietām, ko apskatīt; trešajā darbā – izpētītas mūsu pagasta materiālais un nemateriālais mantojums, kas apkopots bukletā, kuru varēs izvietot pagasta muzejā kā izdales materiālu.

   Projekta ietvaros skolā tika izveidoti divi sienu zīmējumi- gadalaiku aplis pie sākumskolas klasēm, kurā jaunāko klašu skolēniem būs iespēja iepazīt gadalaikus, to galvenās atšķirības un arī attiecīgos mēnešus. Trešā stāva gaitenī pie dabas zinību klases top putnu siena,  kur  divi 7.klases skolēni zīmē putnus, kas sastopami mūsu apkaimē.

 Projekta darbos tika meklēti risinājumi, kā samazināt smēķēšanu pusaudžu vidū. Tā rezultātā tapa  četri īpaši plakāti, kas rosina aizdomāties par smēķēšanas kaitīgumu. Kā arī apzinātas enerģijas  taupīšanas iespējas un izveidoti attiecīgi plakāti, kas katram atgādina kā taupīt elektroenerģiju. Citā projekta darbā tika meklēti risinājumi “zaļākam” dzīvesveidam. Tā rezultātā tapa videoklips, kurš rosina ieviest pavisam vienkāršus risinājumus savā ikdienā, tādējādi samazinot klimata izmaiņas.  Kā arī divu  darbu autori izvērtēja, cik veselīgu dzīvesveidu ievēro viņu skolasbiedri, un ierosinājumam tapa īpaši veselīgas uzkodas, ko katrs var viegli pagatavot savā ikdienā. Tika risinātas arī globālas problēmas – diskriminācijas atpazīšanas un novēŗšanas iespējas. Tā rezultātā tapa mācību stundu materiāls, ko skolotāji varēs izmantot savās nodarbībās. Kā arī projekta darba gaitā tika pagatavoti pavisam sievišķīgi izstrādājumi- ādas josta un somiņa, kas greznos abas darba autores ikdienā un svētkos. Tādā veidā meitenes iepazinās ar tradicionālajām prasmēm un amatiem, rokdarbu meistariem, kas mūsu vēsturisko mantojumu nodod no paaudzes paaudzei.

   Tik daudzveidīgos un interesantos darbus uzklausīja nopietnā un ieinteresētā  komisija : izglītības projektu vadītāja Jelgavas novadā Lelde Šantare , galvenā speciāliste profesionālās ievirzes un interešu izglītības jomā Jelgavas novadā Ineta Freimane, Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Strēlniece un vecāku padomes pārstāvis Gints Grīnvalds. Paldies viņiem par jautājumiem, ieteikumiem un uzmundrinājuma vārdiem!

  Tagad priekšā patīkams un  nopietns darbs – dalība starptautiskajās mobilitātes, pēc kurām iepazītās novitātes jāievieš mūsu skolas un, iespējams, pagasta  ikdienā.

 

Ilze Ērstiķe, Erasmus + projekta konsultante