Klašu mājsēdes maratons

Sestdiena 8. maijs bija oficiāla darba diena.  Šobrīd skolā aktuāls ir projekts par nesteidzīgu izglītību dabā, vairāk laika pavadot laukā bez viedierīcēm. Gluži bez ierīcēm mēs neiztikām, bet 6.-9. klašu skolēniem  šajā dienā mācības noritēja neierastā veidā – notika klašu mājsēdes maratons.

Šajā dienā skolēniem notika 5 mācību stundas.  Katrā stundā uzdevums, kura veikšanai atvēlētas 30 minūtes, saīsināta mācību stunda. Veicamie uzdevumi, kuru sagatavošanā piedalījās attiecīgo klašu audzinātāji bija: 

  1. matemātika apvienota ar sportu - jāizskrien dabā taisnstūris, tas jāsadala  četros trijstūros.
  2. latviešu un angļu  valodu stunda -  jāatmin salikteņi, kas skaidroti ar  bildēm un pašiem dabā jānofotogrāfē divas bildes, lai no attēliem var atminēt salikteni.
  3. vēsture - jāizpēta ģimenes albūms un jāizveido  bērnības bildes kopija šobrīd.
  4. mājturība un vizuālā māksla - jāiepazīstas ar latviešu rakstu zīmēm un no dabas materiāliem tās jāizveido. 
  5. klases stunda - jākomunicē ar klasesbiedriem- katram skolēnam tika nosūtīts šifrēts teksts un divi atšifrējuma burti, visiem sazinoties un strādājot kopā, jāatšifrē kopējais teksts.

  Visus darbus skolēni iesūtīja Classdojo un apkopojot rezultātus noskaidrojās, ka pilnīgi pareizi izpildīti un iesūtīti  visi darbi  bija 6.klasei - 6 skolēniem; 7.klasei – 8 skolēniem;  8.klasei- 9 skolēniem; 9.klasei- 3 skolēniem. Pārējiem pa kļūdiņai vai kāds neiesūtīts uzdevums. Bet visiem kopā- jautri pavadīts laiks, vērota daba, asināts prāts un kopēja darbošanās.

   Paldies skolēniem par paveikto darbu! Paldies ģimenēm par atbalstu, jo vairāki skolēni atzina, ka kopā ar ģimeni šo uzdevumu veikšana bijusi jautra un interesanta! Paldies klašu audzinātājiem par uzmundrinājumu un labajiem vārdiem!

  Lai piepildās skolēnu atšifrētais teksts un mēs visi  kopā varam šogad trīspadsmitajā septembrī Staļgenes skolā svinēt simto dzimšanas dienu!

Pamatskolas MK vadītāja un projekta asistente  Ilze Ērstiķe