Noslēdzies Erasmus + projekts “Nesteidzīga izglītība dabā”

  Pirms diviem gadiem  2020. gada novembrī mūsu skola uzsāka projekta “Nesteidzīga izglītība dabā” realizēšanu kopā ar partnerskolām no Igaunijas, Rumānijas un Ziemeļmaķedonijas.

Projekta galvenie darbības virzieni bija mazināt skolēnu trauksmi, ko rada pārlieku lielā mobilo ierīču lietošana , kā arī stiprināt skolēnu interesi par STEM mācību priekšmetiem. Šajā mēnesī projekta darbība noslēdzas.

  Projekta realizācija laiks sakrita ar pandēmiju, līdz ar to mobilo ierīču lietošana vēl vairāk pastiprinājās, bet tā kļuva  mērķtiecīgāka, vairāk vērsta uz lietderīgu un jēgpilnu lietošanu. Pandēmijas laikā, kad mācības notika attālināti, skolēni vairāk tika mudināti doties dabā, vērot un piefiksēt notiekošo apkārt, tādējādi radot lielāku pieredzi un interesi par dabas norisēm, procesiem. Projekta laikā, STEM mācību priekšmetu skolotāji izstrādāja un realizēja nodarbības dabā, rosinot skolēnos interesi par šiem mācību priekšmetiem. Tika izplānotas un novadītas starpdisciplinārās stundas un saņemtas pozitīvas atsauksmes no skolēniem, ka tā mācīties kļūst interesantāk.  Ar paveikto tika iepazīstināti ne tikai partnerskolu pedagogi, bet arī kolēģi no novada skolām un kolēģi no Polijas un Spānijas.

  Rosinot skolēnus starpbrīžos neizmantot tik daudz mobilās ierīces, pie skolas tika izveidota šķēršļu trase, sporta hallē uzstādīta traversa kāpšanas siena, skolas gaiteņos izveidotas grīdas uzlīmes ar kustību aktivitātēm. Projekta laikā tika organizētas vairākas aktivitātes, starpbrīžu pavadīšanai, tomēr vispopulārākā un iecienītākā vēl joprojām ir galda tenisa spēle, kurai tiek pat rīkotas īpašas sacensības.  Par aktīvu un veselīgu  dzīvesveidu, skolēniem bija iespēja apgūt zināšanas speciālā sporta pulciņā, kurš šobrīd savu darbību turpina kā “Sporta spēļu pulciņš”, tikai ar valsts budžeta finansējumu interešu izglītībai.

  Vietējo aktivitāšu piedāvājums bija gana plašs: iespēja piedalīties projekta logo konkursā, plakātu veidošanā saistībā ar Pasaules veselības dienu; pasākuma organizēšanā saviem vienaudžiem; projektu izstrādē par veselīga dzīves veida tēmām vai STEM priekšmetiem; eseju konkursā par redzēto virtuālajā ekskursijā. Minētās aktivitātes bija vērstas uz 7.-9. klašu kolektīviem, jo šo klašu grupās parādās arvien zemāka motivācija un vēlme iesaistīties.

   Projekta laikā piedalījāmies  4 starptautiskās mobilitātēs: vasaras nometnē mūsu skolā;  skolēnu un pedagogu pieredzes braucienos Igaunijā un Ziemeļmaķedonijā; kā arī pedagogu pieredzes vizītē Rumānijā. Galvenais ieguvums no visām vizītēm gan skolēniem, gan pedagogiem bija angļu valodas prasmju praktizēšana, uzstāšanās un komunikācijas prasmju pilnveide, jaunu valstu, izglītības sistēmu, kultūru  iepazīšana. Katram iesaistītajam nācās izkāpt no savas komforta zonas un paskatīties, piedzīvot lietas, kas iespējamas tikai piedaloties šādos pieredzes pasākumos.

  Veicot skolēnu aptauju projekta noslēgumā, patiess prieks, ka skolēni pozitīvi novērtē to, ka bija šāda iespēja piedalīties starptautiskā projektā un gūt jaunu pieredzi.  Protams, visvairāk jau katrs gribēja nokļūt kādā no ārvalstu braucieniem, kas saprotamu iemeslu dēļ nav iespējams, bet tagad ir kaut neliela izpratne par to, ka aktīvi darbojoties un  iesaistoties, šāda iespēja būs citos projektos.

  Liels paldies par projekta uzrakstīšanu un vadīšanu Jelgavas novada izglītības projektu vadītājai Leldei Šantarei. Lai jaunas idejas un veiksmīgi projekti arī turpmāk!

Ilze Ērstiķe, projekta asistente Staļģenes vidusskolā