Traversa kāpšanas siena Staļģenes vidusskolā

Erasmus+ projekta “Nesteidzīga izglītība dabā” ietvaros skolas sporta zālē uzstādīta kāpšanas siena.  

Sporta skolotāja Edīte Čakša skaidro:

  Tradicionāli ar kāpšanas sienām vairums cilvēku asociējas iespēja kāpt telpās uz augšu izmantojot drošības ekipējumu. To sauc  arī par kāpšanas sportu un nu tas ir arī Olimpiskais sporta veids.

Traverss nozīmē kustību uz sāniem.  Šajā gadījumā kāpšanu nevis uz augšu, bet uz sāniem.

Ir daudz iemeslu, kuri pamato nepieciešamību pēc kāpšanas sienas skolā kā papildinājumu realizējot sporta programmu. Starp tiem ir:  veselības uzlabošana, atbilstība kompetenču pieejai mācību saturā, brīvā laika piepildīšana.

* Kāpšana uzlabo bērnu fiziskās sagatavotības aspektus – ķermeni, prātu  un garu. Kāpjot bērni attīsta spēku, izturību un lokanību. Tie vienlaicīgi izmanto prātu, lai risinātu problēmas un pieņemtu lēmumus, izvēloties atbilstošas aizķeres rokām un kājām, lai sasniegtu savus mērķus. Sociāli emocionālā līmenī viņi pārvar izaicinājumus, attīsta neatlaidību un uzticēšanos.

* Kāpšana piesaista dalībniekus dažādās vecuma grupās, ar dažādu fizisko sagatavotību un interesēm. Kāpšanas sienas var pielāgot, lai tās atbilstu dalībniekiem no 3 gadu vecuma. Dažādas sienu iespējas ļauj sienas izmantot iesācējiem, pieredzējušiem  kāpējiem un pat cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Kā alternatīva kāpšana bieži uzrunā tos bērnus un jauniešus, kuriem nepatīk tradicionālie sporta veidi.

* Kāpšana un kāpšanas sienas atbilst projekta Skola 2030 „Kompetenču pieeja mācību saturā” nostādnēm. Tajā starp citām pie pamata kustībām ir minēta kāpšana, uzsverot, ka “Kustību aktivitātēm ir unikāla valoda, jo tās vienlaikus iedarbojas uz ķermeni un domāšanu, tajā pašā laikā notiek katra izglītojamā personalizēts izglītības process”

* Mūsdienās liela problēma ir jaunu cilvēku datora atkarība, klaiņošana, neatļautu vielu lietošana u.c. Kāpšana šajā kontekstā nodrošina vēl vienu alternatīvu brīvā laika pavadīšanā aizpildot to ar fiziskam aktivitātēm

* Kāpšana ir viens no sporta veidiem, kuru neierobežo dzimums vai vecums. Ar to var nodarboties visas dzīves garumā vairākās paaudzēs.

 

  Šobrīd šo sienu savās sporta stundās aktīvi  izmanto pirmsskolas audzēkņi. Tomēr ceram, ka attālināto mācību process ātrāk beigsies, un arī pārējie skolēni varēs savus spēkus pārbaudīt uz šīs  sienas gan stundu laikā, gan pavadot brīvo laiku aktīvā darbībā.

                                                                                              Ilze Ērstiķe