Uzsākts darbs pie projekta “Nesteidzīga izglītība dabā”

Staļģenes vidusskolā kopš novembra ir uzsākta aktīva darbība Erasmus+  projekta “Nesteidzīga izglītība dabā”realizācijai

Vispirms tikās Staļģenes vidusskolas skolotāju komanda, lai saplānotu veicamos darbus un pienākumus. Tika noteiktas atbildīgās personas par veicamajām aktivitātēm skolā. Projektā aktīvi iesaistīsies 6.-9.klašu skolēni un audzinātāji, tomēr ieguvēji būs visu klašu skolēni.

  Skolā pirmā stāva gaitenī ir sagatavots informācijas stends par šo projektu. Šobrīd informācija vēl ir maz, bet atgiežoties klātienes apmācībā skolēniem būs iespēja izpausties un papildināt šo stendu ar aktuālākajiem notikumiem.

  Novembrī un decembrī ir notikušas 3 Zoom tiešsaites tikšanās ar partneriem no Igaunijas, Rumānijas un Ziemeļmaķedonijas. Pirmajā no tām tikās skolu koordinatori, lai savstarpēji iepazītos un apspriestu projekta uzsākšanas aktivitātes.

  Otrajā tikšanās reizē skolu direktori prezentēja skolu. Mūsu skolas direktors A.Naglis teica paldies projekta koordinatorei L.Šantarei par atbalstu projekta  sagatavošanā un realizācijā. Kā arī rādīja mūsu skolas skolēnu  J. Apaļās un  R. Celmiņa sagatavoto prezentāciju par skolu. Tika apspriestas projekta publicitātes iespējas un koordinatori apguva jaunu interneta platformu, kurā komunicēsim projekta laikā.

   Tresajā tikšanās reizē koordinatori vienojās par interneta platformām, kurās atspoguļos projekta norisi, vienojās par skolēnu iesaisti TwinSpace lietošanās. Kā arī sastādīja veicamo drabu sarakstu līdz nākamajai tikšanās reizei- janvāra beigām.

  Decembris mūsu skolā pagāja, 6.-9. klašu skolēniem iesniedzot vecāku atļaujas par dalību projektā. Paldies visiem, kas to ir izdarījuši! Ja nu kāds vēl to nav izdarījis, tad šīs atļaujas gaidīsim vēl janvāra sākumā. Tiek gatavots jaunā pulciņa plāns, lai atgiežoties no ziemas brīvlaika, var sākt darboties  pulciņš par veselīgu dzīvesviedu. Skolotāji veido izvērtējumus par saviem mācību priekšmetiem un audzināmajām klasēm.

  Lai mierīgs šis svētku gaidīšanas laiks! Lai Jaunais gads nāk ar iespēju visiem tikties klātienē!

Projekta vadītājas  asistente Staļģenes vidusskolā Ilze Ērstiķe