“Vasaras nometne” augusta izskaņā

 Vasaras  izskaņā no 19. – 23. augustam Staļģenes vidusskolā notika Erasmus + projekta “Slow down education in the nature” nometne. Piecas dienas kopā pavadīja 5 skolēni  un viņus pavadošie skolotāji no katras dalībvalsts- Latvijas, Igaunijas, Rumānijas un  Ziemeļmaķedonijas .

   Ieradušies un iekārtojušies jau 18. augusta pēcpusdienā, nometnes dalībnieki ceturtdienas rītā tikās uz pirmajām “ledus laušanas” aktivitātēm, lai iepazītu viens otru, sadraudzētos un veidotu nometnes logo. Mūsu skolas pieci jaunieši- Jana Apaļā, Mareks Vaičuks, Roberts Celmiņš, Kitija Slavinska un Emīlija Pole- ciemiņus iepazīstināja ar skolu, pagastu un nedaudz novada un valsts vēsturi,  aizveda ekskursijā uz muzeju un “Līdumiem”, kur Saiva Drupas vadībā jaunieši iepazina gan vēstures liecības, gan audēju veikumu.  Kad iepazīta apkārtne, laiks bija ķerties klāt pie nometnes pamatprincipu apgūšanas- kas ir lēnā izglītība, kā to iedzīvināt savā ikdienā, kādi mērķi jāsasniedz šajās  5 dienās, kā kopā strādāt šajā laikā. Nodarbību vadīja Lelde Šantare, kuras vadībā jaunieši sadalījās komandās, lai nākamajās dienās apgūtu jaunas iemaņas.  Vakarā notika oficiālās vakariņas ar aktivitātēm-  tautiskām dejām un rotaļām- Elīzas Kristas Ekuzes vadībā.

  Nākamo trīs dienu rītos jaunieši apguva jaunas zināšanas un prasmes 4 darbnīcās:

1)Slow food  - grupas eksperte LLU docente  Ilga Gedrovica kopā ar jauniešiem gatavoja veselīgas uzkodas: dārzeņus, burgerus, augļu konfektes.

2)veselīgas fiziskās aktivitātes  - grupas ekspertes  Edītes Čakšas vadībā jaunieši apguva ne tikai mūsu valsts sporta spēles un rotaļas, bet arī  mācījās  citu dalībvalstu aktivitātes, kuras var izmantot brīvā laika pavadīšanā.

3) cieņpilna komunikācija/ saskarsme  - grupas eksperte Agnese Šakauska rosināja jauniešus domāt un izspēlēt situācijas, kā var savstarpēji komunicēt, cienot apkārtējos un  dažādos viedokļus .

4) stresa vadība – eksperte  Baiba Blomniece – Jurāne kopā ar jauniešiem analizēja  no kā stress veidojas, kā pārvarēt stresa situācijas, mācījās pildīt stresa mazināšanas vingrinājumus.

 

      Svētdien notika  darbu prezentācija- katra grupa rādīja sagatavoto prezentāciju, šoreiz gan iztikām bez datoriem, jo tāda bija nometnes ideja- darbošanās bez mobilajām ierīcēm. Prezentējot savu veikumi, jaunieši gan cienāja ar pagatavotajiem veselīgajiem našķiem, gan mācīja jaunas spēles, gan pierādīja to, ka katra diena ir īpaša un izdevusies, gan demonstrēja kā samazināt stresu.

   Protams, nometnes dalībnieki neiztika arī bez ekskursijām- ciemiņi tika iepazīstināti gan ar mūsu galvaspilsētu Rīgu, gan devās pārgājienā pa Ķemeru purva taku, gan izbaudīja Baltijas jūras plašumus un iepazina Jelgavas interesantākās vietas.

   Pēc vakariņām dalībvalstu jaunieši rādīja sagatavotās prezentācijas,  stāstot par savu skolu un tās  tradīcijām un valsti kopumā. Pēc tam viktorīnās tika pārbaudīts, cik vērīgi tad pārējie ir klausījušies. Prezentācijas noslēgumā  delegācijas bija sarūpējušas nacionālo ēdienu degustācijas.

    Pēc nopietnajām un izzinošajām  nodarbībām varēja sākties ik vakara aktivitātes- stafetes, rotaļas, dejas. Tai skaitā jauniešiem patika nakts trasīte, par kuru rumāņu meitene teica: “ Labākais vakars manā mūžā!”  Tad jau sākas arī  jautrākā daļa –  volejbola spēlēšana, filmu skatīšanās un kopīga pasēdēšana- sarunas, smiekli. Lai skolotājai otrā rītā  atrādītu, cikos katru nakti jaunieši devās pie miera – pirms gulētiešanas pulkstenim tika izņemtas baterijas, tā atzīmējot laiku un apklusinot to, jo pēc tik saspringtām dienām pat pulkstens tikšķēšana, neļaujot kārtīgi naktīs izgulēties.

   Nometnes pēdējā dienā jaunieši izvērtēja paveikto – visi bija apmierināti un gandarīti par kopā pavadīto laiku un aktivitātēm. Nometnes noslēgumā katrs dalībnieks saņēma sertifikātu par dalību Erasmus+ projektā. Tagad katram iesaistītajam jaunietim  jāķeras pie nākamā izaicinājuma- projekta rakstīšanas.

   Liels paldies skolotājai Sarmītei Bērziņai par jauniešu valodas prasmēm -  visi iesaistītie skolēni spēja brīvi komunicēt angļu valodā! Paldies iesaistītajiem jauniešiem- jūs bijāt lieliski! -  aktīvi, izpalīdzīgi, vienmēr smaidoši un atbalstoši! Paldies abām Alisēm -  Kristālai un Ērstiķei -  par iesaistīšanos organizatoriskos darbos, par atbalstu un sadarbošanos! Paldies ikvienam, kas iesaistījās nometnes  organizēšanā, vadīšanā, jo tikai darbojoties kopā varējām sasniegt labus rezultātus!

   Ilze Ērstiķe