2024. gada 16. aprīlis        Mintauts, Alfs, Bernadeta   Dzimšanas dienas svin: AIVARS JUSTS, KRISTIANS LIEPA

Virtuālā ekskursija Jelgavas koģenerācijas uzņēmumā “Fortuma”

Erasmus + projekta ietvaros 6.-9. klašu skolēniem bija  iespēja doties virtuālā ekskursijā uz Fortum biomasas koģenerācijas staciju Jelgavā, kas  ir pirmā lielas jaudas biomasas koģenerācijas stacija Latvijā. 

Fortum Jelgavā apkalpo aptuveni 72 km garu centralizētās siltumapgādes tīklu, pa kuru siltumu un karsto ūdeni saņem aptuveni 35 000 Jelgavas pilsētas iedzīvotāju, kā arī biroji, veikali, sabiedriskās ēkas, valsts un pašvaldību iestādes.

  Uzņēmuma komunikācijas vadītāja Guntra Matisa skolēniem izstāstīja par uzņēmuma darbību un ļāva ielūkoties uzņēmuma iekštelpās. Tiesa, tas gan  notika virtuālā veidā, bet mums bija iespēja redzēt pilnu darbības ciklu. Izrādās virtuālās ekskursijas sniedz arī savus labumus-  bija unikāla iespēja redzēt vietas uzņēmumā, kuras klātienē nebūtu iespējams aplūkot.  Uzzinājām, ka uzņēmums siltuma ražošanā izmanto šķeldu, bet ir gatavs tam, lai izmantotu atsevišķus atkritumu veidus, tādā veidā palīdzot sakārtot atkritumu otreizējo pārstrādi.  

  Kā pēc ekskursijas atzina skolēni, tā bija interesanta pieredze- doties uz uzņēmumu attālināti. Apzināties, ka tik lielā uzņēmumā, kurš nodrošina siltumu lielā daļā Jelgavas, ikdienas strādā neliels darbinieku pulciņš; visu paveic iekārtas. Lai strādātu šāda veida uzņēmumā, ir jāmācās eksaktās zinātnes un kā norādīja ekskursijas vadītāja, pat tie darbinieki, kas jau daudzus gadus strādā, ik pa laikam mācās un  apgūst arvien jaunas prasmes.

Pēc ekskursijas skolēni rakstīja savas atsauksmes un esejas par redzēto. Ar labākajām esejām būs  iespēja iepazīties arī partnerskolu audzēkņiem, jo tās tiks tulkotas angļu valodā.

Projekta asistente Ilze Ērstiķe