Citādas literatūras stundas 9.kl.

Ar lielu gandarījumu droši varu apgalvot, ka 9.kl. skolēni arvien vairāk uzņemas atbildību paši par savu mācīšanos, tādēļ ir iespējami īstenot stundas, kurās gan skolotājam, gan skolēniem ir skaidrs sasniedzamais rezultāts, bet stundu beigās – iespēja pārliecināties par tā sasniegšanu, tādējādi literatūras stundās skolēni atklāja savas iepriekšējās zināšanas un izpētīja pašu izpratni un spējas par nodarbību tematiku “20.gs. populārais dzejnieks- urbānists A. Čaks./ Pilsētas un strēlnieku dzejnieks. A. Čaks- viesmīlīgs namatēvs un prasmīgs pavārs- konditors.”

Saskatīdami Aleksandra Čaka personības iezīmes Latvijas kultūras kanonā, 9.klases skolēni pielietoja literatūras stundās iegūto informāciju un apgūtās/pilnveidotās prasmes- tika veidoti radošie video materiāli “A. Čaka dzeja” un gatavota maltīte pēc dzejnieka iecienītākajām receptēm.

Visu skolēnu sasniegtie rezultāti tika atzinīgi novērtēti, rosinot arī turpmāk strādāt arvien radošāk un mūsdienīgāk.

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

Vita Klausa