Elejas svētki 2024

2024.gada 18.maijā Elejas muižas parkā notika Jelgavas novada skolēnu interešu izglītības mācību gada noslēguma pasākums. Tajā piedalījās Staļģenes pamatskolas 1.-5.klašu koris un Jelgavas novada kopkora “Asni” pārstāvji no Staļģenes pamatskolas.

Liels paldies par ieguldīto darbu Salgales mūzikas un mākslas skolas direktorei, mūzikas skolotājai, kora vadītājai, Jelgavas novada skolu kopkora virsvadītājai Andai Silgailei!

2023./24.m.g. Staļģenes pamatskolā darbojās 12 interešu izglītības grupas. Par tām tika izveidota prezentācija, kuru demonstrēja arī pasākuma laikā (skatīt pielikumā).

Lai interešu izglītībā mūsu skolā veiksmīgs, panākumiem bagāts arī nākamais- 2024./25.m.g.!

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā

Skaties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=I4AotxcYQxs

 

Prezentācija skaties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=KnqZSS1Z2pc