Karoga svētkiem- 25 gadi!

Staļģenes pamatskolā pēdējā skolas diena, 2024.gada 31.maijs bija svētku diena- Karoga svētki. Tajā jau 25.gadu tika sveikti skolēni, viņus sagatavojušie skolotāji un vecāki vairākās nominācijās. 

Šogad tika sveikti 142 skolēni un 22 viņus sagatavojušie skolotāji, kā arī- vecāki. Īpaši liels prieks, ka kopā ar mums šajā dienā bija skolas karoga dāvinātājs un svētku dibinātājs, Staļģenes skolas absolvents Jānis Vīgants.

Liels paldies par svētku veidošanu skolas ārpusklases darba organizatorei Silvijai Saleniecei, par brīnišķīgajiem priekšnesumiem, ko izpildīja 1.-5.klašu koris un Salgales mūzikas un mākslas skolas sitaminstrumentu ansamblis- Salgales mūzikas un mākslas skolas direktorei, mūzikas skolotājai, kora vadītajai, Jelgavas novada skolu kopkora vadītajai Elejas svētkos- Andai Silgailei! Lepojamies, ka vairāki skolēni, piedaloties Jelgavas novada skolu apvienotajā korī “Asni”, skatē tika novērtēti ar 1.pakāpes diplomu, un Staļģenes pamatskolas 1.-5.klašu koris saņēma atzinību. Liels paldies par pasākuma apskaņošanu skolēniem Gustavam un Jēkabam Sustrupiem.

Kā pirmie šogad tika sumināti MAZPULCĒNI. Diplomus pasniedza mazpulka vadītāja, skolotāja Anda Skrupska.

N.p.k.

Klase

Vārds, uzvārds.

Apbalvojums.

1

5.

Evelīnai Biseniecei

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "Cāļi".

2

6.a

Annijai Celmiņai

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "T-kreklu apgleznošana". Par 3.vietu Latvijas Mazpulku Sporta spēlēs vidējā grupā.

3

3.

Edžum Dombrovskim

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "Mani brāļi- zemessargi".

4

3.

Maratam Karlsonam

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "Putnu barotava".

5

6.a

Markam Kristālam

Par 3.vietu Latvijas Mazpulku Sporta spēlēs vidējā grupā.

6

6.b

Matīsam Ķincim

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "Virtuves galdiņš".

7

3.

Enijai Lielmanei

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "Slapjā filcēšana".

8

9.

Evelīnai Rozei

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "Krāsainās bietes".

9

4.

Klāvam Saulājam

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "Jēri".

10

7.

Letīcijai Strangai

Par 3.vietu Latvijas Mazpulku Sporta spēlēs vidējā grupā.

11

6.b

Emīlam Šteinbergam

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "Es un makšķerēšana". Par 3.vietu Latvijas Mazpulku Sporta spēlēs vidējā grupā.

12

3.

Kārlim Šteinbergam

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "Futbola bumbas".

13

6.b

Eduardam Valdmanim

Par 1.pakāpi Latvijas Mazpulku Projektu forumā, projekts "Pirts slotas".

 

Otrā nominācija- mācību priekšmetu OLIMPIĀŽU UN KONKURSU UZVARĒTĀJI. Liels paldies par sarūpētajām balvām SIA “Fito AL” un valdes priekšsēdētājam Artūram Arnītim.

N.p.k.

Klase

Vārds, uzvārds.

Apbalvojums.

1

3.

Elizabetei Metlovai

Par 2.vietu Jelgavas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Nāk rudens apgleznot Latviju”.

2

3.

Maratam Karlsonam

Par 3.vietu Jelgavas novada matemātikas olimpiādē.

3

3.

Enijai Lielmanei

Par 1.vietu Jelgavas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Saules ritmi". Par 2.vietu Zemgales novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Saules ritmi".

4

4.

Artūram Lielauzam

Par 5.vietu Jelgavas novada 4.klašu matemātikas olimpiādē un dalību Zemagales novada matemātikas olimpiādē.

5

5.

Evelīnai Biseniecei

Par 1.vietu Jelgavas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Saules ritmi". Par 1.vietu Zemgales novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Saules ritmi".

6

6.

Jēkabam Sustrupam

Par 2.vietu Jelgavas novada angļu valodas olimpiādē.

7

6.

Evelīnai Sileniecei

Par 3.vietu Jelgavas novada latviešu valodas olimpiādē.

8

8.

Dārtai Lielauzai

Par 3.vietu Jelgavas novada krievu valodas olimpiādē.

9

8.

Ivaram Putniņam

Par 2.vietu Jelgavas novada krievu valodas olimpiādē.

10

8.

Gustavam Sustrupam

Par 3.vietu Jelgavas novada matemātikas olimpiādē.

11

9.

Emīlijai Polei

Par 1.vietu Jelgavas novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Saules ritmi" un 2.vietu Jelgavas novada 9.klašu komandu erudītu konkursā. Par 1.vietu Zemgales novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Saules ritmi".

12

9.

Evelīnai Rozei

Par 1.vietu Jelgavas novada 9.klašu latviešu valodas olimpiādē un atzinība valsts latviešu valodas olimpiādē un 2.vietu Jelgavas novada 9.klašu komandu erudītu konkursā.

13

9.

Dmitrijam Antoņenko

Par 2.vietu Jelgavas novada 9.klašu komandu erudītu konkursā.

14

9.

Emīlam Kronītim

Par 2.vietu Jelgavas novada 9.klašu komandu erudītu konkursā.

15

9.

Vestardam Strangam

Par 2.vietu Jelgavas novada 9.klašu komandu erudītu konkursā.

16

9.

Marinai Birkertei

Par 2.vietu Jelgavas novada krievu valodas olimpiādē

17

9.

Poļinai Mikuļičai- Hodaņonokai

Par 2.vietu Jelgavas novada krievu valodas olimpiādē

18

8.

Ancei Danijai Puķei

Par 2.vietu Jelgavas novada vizuālās mākslas konkursā.

 

Tika teikts paldies skolotājiem, kuri sagatavojuši skolēnus mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem par viņu izciliem panākumiem 2023./24.m.g.: Ilzei Sniķerei, Ludmilai Petrovai, Olgai Sorokai, Lienei Brēdiķei, Vitai Klausai, Ilzei Ērstiķei, Vairai Cigelniecei, Sarmītei Tauriņai, Andai Silgailei, Andai Skrupskai, Andai Silgailei, Edītei Čakšai.

 

Trešā nominācija- SEKMJU REITINGS- tajā 2023./24.m.g. iekļuvuši 49 skolēni, kuru vidējais vērtējums ir 7 un vairāk, kā arī- nav neviena vērtējuma “5”. Liels paldies par sagādātajām balvām 24 skolēniem, kuru vidējais vērtējums 2023./24.m.g. ir 8 un augstāk- Jelgavas novada deputātam, zemnieku saimniecības “Liepziedi” īpašniekam Gundaram Liepam! Pārējie nominati saņēma diplomus un grāmatas. Kā arī- visu nominantu portreti 2024./25.m.g. 1.semestrī rotās skolas goda sienu.

N.p.k.

Klase

Vārds, uzvārds.

Vieta sekmju reitingā

Vidējais vērtējums

1

9.a

Evelīnai Rozei

1.

9,75

2

8.a

Dārtai Lielauzai

2.

9,19

3

6.b

Anastasijai Skvorcevičai

3.

9,08

4

6.a

Evelīnai Sileniecei

4.

9

5

8.a

Elīzai Polei

5.

8,94

6

5.a

Tomam Freimanim

6.

8,92

7

4.a

 Alissai Liepai

7.

8,91

8

5.a

Justīnei Siliņai

8.

8,83

9

4.a

Adelei Kašmarai

9.

8,73

10

6.a

Annijai Celmiņai

10.-11.

8,69

11

9.a

Emīlijai Polei

10.-11.

8,69

12

8.a

Gustavam Sustrupam

12.-13.

8,63

13

9.a

Vestardam Strangam

12.-13.

8,63

14

6.a

Markam Kristālam

14.

8,46

15

5.a

Evelīnai Biseniecei

15.

8,42

16

7.a

Ruslanam Vilmanim

16.

8,31

17

4.a

Markam Ceļmilleram

17.-18.

8,27

18

4.a

Ralfam Rozem

17.-18.

8,27

19

6.a

Andrim Čapļam

19.-20.

8,23

20

6.b

Gustavam Zvejniekam

19.-20.

8,23

21

4.a

Viktorijai Černuho

21.

8,18

22

6.b

Edvardam Krastiņam

22.

8,15

23

4.a

Melisai Valterei

23.

8,09

24

5.a

Aleksandrai Metlovai

24.

8,08

25

7.a

 Letīcijai Strangai

25.-27.

7,88

26

8.a

Artai Lazdiņai

25.-27.

7,88

27

9.a

Kristianam Lūsim

25.-27.

7,88

28

6.b

Matīsam Ķincim

28.

7,85

29

5.a

Robertam Balodim

29.

7,83

30

4.a

Artūram Lielauzam

30.-32.

7,82

31

4.a

Valteram Markusam Locam

30.-32.

7,82

32

4.a

Adriannai Paulai Millerei

30.-32.

7,82

33

6.a

Markusam Drupam

33.

7,77

34

7.a

Nikolai Šakauskai

34.-35.

7,75

35

9.a

Dmitrijam Antoņenko

34.-35.

7,75

36

6.a

Jēkabam Sustrupam

36.-37.

7,69

37

7.a

Megijai Reimanei

36.-37.

7,69

38

5.a

Ralfam Zumanim

38.

7,67

39

6.a

Ralfam Stundiņam

39.-40.

7,54

40

6.b

Elīnai Lazdovskai

39.-40.

7,54

41

9.a

Emīlam Kronītim

41.

7,5

42

6.b

Emīlam Šteinbergam

42.

7,46

43

6.b

Rihardam Martinam Lismentam

43.-44.

7,38

44

6.b

Eduardam Valdmanim

43.-44.

7,38

45

6.a

Atim Nāckalnam

45

7,31

46

4.a

Milanai Šakauskai

46.-47.

7,27

47

4.a

Adrianam Švarcam

46.-47.

7,27

48

4.a

Haraldam Greieram

48.

7,18

49

5.a

Kārlim Šmidrim

49.

7,17

 

Atsevišķi tika sveikti 1.-3.klašu skolēni PAR TEICAMĀM SEKMĒM MĀCĪBĀS, kuru sniegums tiek vērtēts aprakstoši. Liels paldies par sagādātajām balvām mūsu skolas absolventam, skolas karoga dāvinātājam, Karoga svētku dibinātājam, zemnieku saimniecības “Medņi” īpašniekam Jānim Vīgantam!

N.p.k.

Klase.

Vārds, uzvārds.

Apbalvojums.

1

1.a

Kristeram Pānam

Par teicamām sekmēm mācībās.

2

1.b

Mariannai Millerei

Par teicamām sekmēm mācībās.

3

2.a

Valteram Drupam

Par teicamām sekmēm mācībās.

4

2.b

Jānim Saulājam

Par teicamām sekmēm mācībās.

5

3.a

Maratam Karlsonam

Par teicamām sekmēm mācībās.

6

3.a

Elizabetei Metlovai

Par teicamām sekmēm mācībās.

 

Ceturtā nominācija- LABĀKO PROJEKTA DARBU AUTORI. Liels paldies par sagādātajām balvām arī šai nominācijai (skolēniem, kuri nepiedalījās Erasmus+ projekta darbu skatē) mūsu skolas absolventam, skolas karoga dāvinātājam, Karoga svētku dibinātājam, zemnieku saimniecības “Medņi” īpašniekam Jānim Vīgantam!

N.p.k.

Klase

Vārds, uzvārds.

Apbalvojums.

1

7.

Rasai Šmidrei

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

2

7.

Megijai Reimanei

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

3

7.

Laurai Mitkevičai

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

4

8.

Ancei Danijai Puķei

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

5

8.

Elīzai Polei

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

6

8.

Gustavam Sustrupam

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

7

8.

Artai Lazdiņai

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

8

8.

Dārtai Lielauzai

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

9

9.

Kristianam Lūsim

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

10

9.

Vestardam Strangam

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

11

9.

Evelīnai Rozei

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

12

9.

Emīlijai Polei

Par izcili izstrādātu projekta darbu Erasmus+ “Ilgtspējīgas izglītības piedāvājuma izveide saskaņā ar vidi un kultūras mantojumu Staļģenes skolā” ietvaros.

13

4.

Alissai Liepai

Par izcili izstrādātu un aizstāvētu projekta darbu.

14

5.

Ralfam Zumanim

Par izcili izstrādātu un aizstāvētu projekta darbu.

15

5.

Tomam Freimanim

Par izcili izstrādātu un aizstāvētu projekta darbu.

16

5.

Justīnei Siliņai

Par izcili izstrādātu un aizstāvētu projekta darbu.

17

6.a

Annijai Celmiņai

Par izcili izstrādātu un aizstāvētu projekta darbu.

18

6.b

Edvardam Krastiņam

Par izcili izstrādātu un aizstāvētu projekta darbu.

19

6.b

Anastasijai Skvorcevičai

Par izcili izstrādātu un aizstāvētu projekta darbu.

20

6.b

Emīlam Šteinebergam

Par izcili izstrādātu un aizstāvētu projekta darbu.

 

Tika teikts paldies skolotājiem, kuri sagatavojuši skolēnus projekta darbu aizstāvēšanai par viņu izciliem panākumiem 2023./24.m.g.: Ilzei Ērstiķei, Sarmītei Tauriņai, Ruslanam Matusevičam, Silvijai Saleniecei, Sintijai Griķei, Gitai Ziemelei, Larisai Ragelei, Vairai Cigelniecei, Edītei Čakšai, Andai Skrupskai.