Klašu egles

Ziemassvētkus gaidot, klasēs tapa brīnišķīgas eglītes svētku noskaņai. Pēc skolēnu pašpārvaldes ierosinājuma tām bija jābūt no dabā atrodamiem vai otrreiz pārstrādājamiem materiāliem. 

Paldies arī vecākiem un klašu audzinātājiem par idejām un palīdzību!

                                                                                            Skolēnu pašpārvalde