Koru skate 2024

2024.gada 22.martā Staļģenes pamatskolas skolēnu koris piedalījās Jelgavas novada koru skatē. Mūsu kolektīva uzstāšanās tika novērtēta ar atzinību.

Jelgavas novada kopkorī “Asni” piedalījās 5 mūsu skolas dziedātāji. Šis kolektīvs saņēma 1.pakāpes diplomu un iespēju piedalīties 4.aprīlī Dziesmusvētku skatē.

Liels paldies šo abu kolektīvu vadītājai, mūzikas skolotājai, Salgales mūzikas un mākslas skolas direktorei Andai Silgailei par lielo ieguldīto darbu! Lai arī turpmāk tikpat skanīgi!

 

Lelde Jēkabsone, Staļģenes pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā