Labais darbs

Labo darbu nedēļā mēs domājām, kā ienest krāsas skolas pagalmā agrā pavasarī.

Katra klase atrada laiku, lai kopā ar audzinātājiem iestādītu krokusiņus.

Gaidīsim ziedošās saliņas, kas vēstīs par ziemas beigām. Cerēsim, ka uzziedēs it visi sīpoliņi, kuru stādīšanā piedalījies ikviens no mums! Paldies par darbu!

   Ārpusklases darba organizatore Silvija Saleniece