2024. gada 16. aprīlis        Mintauts, Alfs, Bernadeta   Dzimšanas dienas svin: AIVARS JUSTS, KRISTIANS LIEPA

Lekcija par labu uzvedību

Liels paldies klašu audzinātāju MK vadītājai skolotājai Silvijai Saleniecei par skolotājas Māras Ozolas lekcijas organizēšanu Staļģenes pamatskolā. Tēma ļoti aktuāla- pieklājīga uzvedība, īpaši uzsverot lamu vārdu lietošanas problēmas.

Māra Ozola ir skolotāja, četru pieaugušu bērnu mamma, rakstniece, valodniece, lektore. Viņa aktīvi publicē savas pārdomas par pedagoģiskām tēmām sociālajā tīklā Facebook, ir plaši pazīstama daudzviet Latvijā.

Staļģenes pamatskolā viņas lekcijas notika 2024.gada 22.februārī atsevišķi klašu grupām: 1)1.-3.klase; 2)4.-6.klase; 3)7.-9.klase. Piedalījās arī skolotāji. Māra Ozola spēja katrai klašu grupai atrast vecumposmam atbilstošu pieeju. Skaidrojumi bija skolēniem saprotami un šī brīža situācijai atbilstoši. Noslēgumā vairāki skolēni uzdeva jautājumus un pat palika pēc nodarbības, lai pārrunātu kādu sasāpējušu jautājumu.

Lai mums izdodas kopīgiem spēkiem savu skolu darīt par labāku vietu, kur ik vienam ar prieku gūt zināšanas un kopā būt starpbrīžos.

 

Lelde Jēkabsone, direktora vietniece izglītības jomā