Mārtiņdienas tirgus

2024.gada 16.novembrī Staļģenes pamatskolas sporta zālē notika tradicionālais Mārtiņdienas tirgus. Liels paldies par tā organizēšanu ārpusklases darba organizatorei Silvijai Saleniecei. Visiem dalībniekiem jau savlaicīgi bija zināmi noteikumi.

Visi centās piedāvāt pašdarinātas ēdamas un neēdamas lietas, glīti noformēt savu tirgošanās vietu, nodrošināt iepakojumu, reklamēt savu preci. Par muzikālo fonu rūpējās skolēnu pašpārvaldes pārstāvji 9.klases skolēni Vestards Stranga un Emīls Atāls.

Šogad darbojās 32 tirdzniecības vietas. Skolēniem palīdzēja viņu vecāki- gan tirgoties, gan kā aktīvi pircēji. Visiem pircējiem bija iespēja balsot par labākajām tirdzniecības vietām. Rezultātā balvas saņēma:

par 1.vietu- 1.b klases skolniece Alise Zvejniece;

par 2.vietu- 6.klases skolniece Evelīna Sileniece;

par 3.vietu- 3.klases skolnieks Arvis Atāls.

Paldies visiem iesaistītajiem par ieguldīto darbu! Lai no mazajiem tirgotājiem nākotnē izaug īsti uzņēmēji, kas vairos mūsu pašvaldības turību!

 

Lelde Jēkabsone, Staļģenes pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā