Mūsu devītajiem- 2.vieta!

2023.gada 23.novembrī Staļģenes pamatskolas 9.klases komanda, kuras sastāvā: Emīlija Pole, Evelīna Roze, Dmitrijs Antoņenko, Emīls Kronītis, Vestards Stranga- Jelgavas novada 9.klašu konkursā izcīnīja 2.vietu! 

Konkursā tika uzdoti jautājumi par 9.klasē apgūstamo mācību vielu dažādos mācību priekšmetos. Tā kā liels paldies visiem mācību priekšmetu skolotājiem par ieguldīto darbu!

 

Lelde Jēkabsone, Staļģenes pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā