Skolas simbols- granītā kalta pūce

Pūces autore tēlniece Olita Nigule, izpildītāji-akmeņkaļi amata meistari Sergejs un Ivars Feldbergi.

Liels paldies ziedotājiem:

Artūrs Arnītis  Fito AL SIA

Āris Burkāns

Jānis Vīgants

Jānis Tukulis  Cīruļi SIA

Švarcs Uldis

Liepa  Matīss

Bišere Monika

Nagle Laila

Nagle Luīze

Nagliņš Lauris

Naglis Aivars

Naglis Jānis

Skrodere Digna Z/s Zūmaņi

Nastevičš Gatis

Krastiņa Gundega

Upeniece Solveiga

Valdmane Evita

Ilona Roze

Atāls Kaspars

Beņicka Vladislava

Skrupska Anda

Tralmaka Agnese

Rence Iveta

Minkeviča Natālija

Kirfa Anete

Ķince Iveta

Vanaga Sanda

Konavko Silvija

Kalniņa Daiga

Staļģenes vidusskolai, tuvojoties salidojumam, kas notiks 1.jūlijā (reģistrēšanās no 14.00, svinīgais pasākums 17.00) ir sagādāta lieliska dāvana- jauns skolas simbols- granītā kalta pūce.