Sociālo zinību stunda Zemgales novada tiesā Jelgavā

8.martā 9.klases skolēni devās uz Zemgales novada tiesu Jelgavā, lai vairāk uzzinātu par tiesas procesu un ar tiesu darbu saistītajām profesijām.

Nodarbību vadīja tiesas priekšsēdētāja Līga Ašmane, kuras stāstījums bija gan izzinošs, gan audzinošs. To papildināja piemēri no izskatītajām lietām. Jaunieši bija ieinteresēti un gandarīti saņemt atbildes no profesionāļa par advokāta lomu, liecinieka pienākumiem, civilprocesu jautājumiem ģimenes lietās, jauniešu pārkāpumiem u.c .Uzzinājām, cik sarežģīts ir ceļš līdz tiesneša amatam.

Nodarbība norisinājās vienā no tiesas zālēm, bija iespēja pabūt telpā, kurā līdz sēdes sākumam uzturas no ieslodzījuma vietas konvojētie apsūdzētie.

Šī bija arī lieliska karjeras izglītības stunda. Skolēni saņēma piedāvājumu ierasties aprīlī Ēnu dienā, ko ļoti nopietni daži arī apsver.

 

                                                   Vēstures un sociālo zinību skolotāja Silvija Saleniece